Navigation

Projects

Privredni sud u Užicu - veštačenje

Type of project Veštačenja
Head asst. professor PhD Miloš Ječmenica
Business Partner PRIVREDNI SUD U UŽICU
Beginning of realization 2023-09-11

MUSAE:a Human - Centred Factory for a Future Technological Sustainable Development Driven by Arts

Type of project HORIZON EUROPE
Head professor PhD Kosta Jovanović
Business Partner POLITECNICO DI MILANO (POLIMI)
Beginning of realization 2023-08-23

Studija uticaja vetroparka "Banat 5 " na zivotnu sredinu

Type of project Ostali domaci komercijalni projekti
Head asst. professor PhD Miloš Bjelić
Business Partner ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Beginning of realization 2023-07-12

Merenje elektromagnetskog polja

Type of project Ostali domaci komercijalni projekti
Head professor PhD Dragan Olćan
Business Partner INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRAD
Beginning of realization 2023-07-12

Razvoj platforme za stabilizaciju na bazi magnetne lecitacije

Type of project Ostali domaci komercijalni projekti
Head professor PhD Marija Stevanović
Business Partner VLATACOM INSTITUT DOO Beograd
Beginning of realization 2023-06-26

Istrazivanje novih metoda za automatsku procenu kvaliteta digitalne slike

Type of project Projekti Bilateralna saradnja
Head asst. professor PhD Ana Gavrovska
Business Partner MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA
Beginning of realization 2023-06-26

Izrada tehničke dokumentacije električnih instalacija i računarskog upravljanja komandnog vozila Lazar

Type of project Ostali domaci komercijalni projekti
Head professor PhD Milan Bebić
Business Partner BORBENI SLOŽENI SISTEMI D.O.O.
Beginning of realization 2023-06-07

Obrada elektrodokumnetacije višenamenskog oklopnog vozila Miloš (V2)

Type of project Ostali domaci komercijalni projekti
Head professor PhD Milan Bebić
Business Partner BORBENI SLOŽENI SISTEMI D.O.O.
Beginning of realization 2023-06-07

Izrada tehničke dokumentacije elektičnih instalacija i računarskog upravljanja za klimatizaciju višenamenskog oklopnog borbenog vozila Miloš 4x4

Type of project Ostali domaci komercijalni projekti
Head professor PhD Goran Kvaščev
Business Partner BORBENI SLOŽENI SISTEMI D.O.O.
Beginning of realization 2023-06-02

NOx Reduction Based Thermal Power Plant Optimization

Type of project Fond za nauku - Zeleni program saradnje nauke i privrede
Head professor PhD Željko Đurović
Business Partner FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Beginning of realization 2023-05-24

Modular and versatile collaborative intelligent waste management robotic system for circular economy

Type of project Fond za nauku - Zeleni program saradnje nauke i privrede
Head professor PhD Kosta Jovanović
Business Partner FOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Beginning of realization 2023-05-24

Izrada aplikacije za elektronsko glasanje

Type of project Ostali domaci komercijalni projekti
Head professor PhD Boško Nikolić
Business Partner INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE
Beginning of realization 2023-05-22

Konferencija PowerTech Belgrade 2023

Type of project Konferencije (međunarodne)
Head professor PhD Predrag Stefanov
Business Partner MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA
Beginning of realization 2023-05-10

Studija tehno-ekonomske opravdanosti izgradnje fotonaponske elektrane na krovu zgrade fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu

Type of project Komercijalni projekti sa univerzitetima i fakultetima
Head professor PhD Željko Đurišić
Business Partner Fakultet dramskih umetnosti
Beginning of realization 2023-05-08

Ispitivanje daljinski upravljačkih prekidača sa mogućnošću ponovnog uključenja

Type of project Ostali domaci komercijalni projekti
Head professor PhD Milan Bebić
Business Partner "TELEGROUP" doo Beograd
Beginning of realization 2023-04-13

Razvoj PREDIKTivnog kontrolera sa promenljivom krutoscu za industrijskog KOlaborativnog roBOTa(PREDIKT-KOBOT)

Type of project Projekti Bilateralna saradnja
Head professor PhD Kosta Jovanović
Business Partner MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA
Beginning of realization 2023-04-11

Merenje stacionarnog magnetskog polja MRI uredjaja

Type of project Ostali domaci komercijalni projekti
Head asst. professor PhD Jelena Dinkić
Business Partner ZDRAVSTVENA USTANOVA-ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU GAJ
Beginning of realization 2023-03-28

Studija iz domena nejonizujucih zracenja

Type of project Ostali domaci komercijalni projekti
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner "TELEKOM SRBIJA" A.D.
Beginning of realization 2023-03-07

Studija za unapredjenje nacionalnog, pravnog i implementacionog okvira u domenu nejonizujucih zracenja

Type of project Ostali domaci komercijalni projekti
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner POSLOVNO UDRUZENJE SAVET STRANIH INVESTITORA
Beginning of realization 2023-03-07

Studija iz domena nejonizujucuh zracenja

Type of project Ostali domaci komercijalni projekti
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner A1 SRBIJA DOO BEOGRAD
Beginning of realization 2023-03-07

Studija iz domena nejonizujucih zrecenja

Type of project Ostali domaci komercijalni projekti
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner A1 TOWER INFRASTRUCTURE DOO
Beginning of realization 2023-03-07

Bezicni sistemi na milimetarskim talasima sa multipleksingom pomocu antena sa orbitalnim ugaonim momentom

Type of project Projekti Bilateralna saradnja
Head professor PhD Milan Ilić
Business Partner MINISTARSTVO NAUKE, TEHNOLOŠKOG RAZVOJA I INOVACIJA
Beginning of realization 2023-02-14

Projektovanje i izrada softverskog paketa za unapredjenje upravljanja i vizuelizacije borbenih vozila

Type of project Ostali domaci komercijalni projekti
Head professor PhD Goran Kvaščev
Business Partner JUGOIMPORT - SDPR J.P.
Beginning of realization 2023-01-26

Razvoj modela vestacke inteligencije za predvidjanje emisije zagadjujucih materija iz termoelektrane "Kolubara " na osnovu eksperimentalnih ispitivanja

Type of project Ostali međunarodni komercijalni projekti
Head professor PhD Mileta Žarković
Business Partner INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE "VINČA"
Beginning of realization 2023-01-19

Integracija kupaca- proizvodjaca u elektroenergetski sistem

Type of project Ostali međunarodni komercijalni projekti
Head asst. professor PhD Goran Dobrić
Business Partner GIZ - Deutsche Gesellshaft fur Internationale
Beginning of realization 2023-01-19