Навигација

Пројекти

ТЕМПУС пројекти

Izrada tehnicke dokumentacije Projekta za izvodjenje DV 35 kV TC Knjazevac- TS Vina etapa 2

Izrada tehnicke dokumentacije Projekta za izvodjenje DV 35 kV TC Knjazevac- TS Vina etapa 2

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацдоц. др Јелисавета Крстивојевић
ФинансијерINKOM DOO BAJINA BASTA
Почетак реализације29.04.2020.

Analiza strujne opteretljivosti kabla u 35 kV mrezi vetroelektrane CItuk

Analiza strujne opteretljivosti kabla u 35 kV mrezi vetroelektrane CItuk

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Зоран Стојановић
ФинансијерELNOS BL D.O.O. Beograd
Почетак реализације10.04.2020.

Analiza tranzijentnih pojava izazvanih atmosferskim praznjenjima i sklopnim operacijama u gasom izolovanom 220kV prostojenju u TETO Pancevo

Analiza tranzijentnih pojava izazvanih atmosferskim praznjenjima i sklopnim operacijama u gasom izolovanom 220kV prostojenju u TETO Pancevo

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацдоц. др Милета Жарковић
ФинансијерSHANGHAI ELECTRIC GROUP EUROPA D.O.O. BEOGRAD
Почетак реализације10.04.2020.

Studija uticaja vetroelektrane "Banat 2" i "Banat 3" na zivotnu sredinu sa aspekta buke

Studija uticaja vetroelektrane "Banat 2" i "Banat 3" na zivotnu sredinu sa aspekta buke

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Драгана Шумарац Павловић
ФинансијерЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ "НИКОЛА ТЕСЛА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДРУШТВО У МЕШОВИТОЈ СВОЈИНИ
Почетак реализације06.03.2020.

Ucesce u radu IKT programskog komiteta Horizont 2020 / Horizont Evropa

Ucesce u radu IKT programskog komiteta Horizont 2020 / Horizont Evropa

Тип пројектаHORIZON 2020/ Horizon 2020 cascading
Руководилацдоц. др Коста Јовановић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације05.03.2020.

Ispitivanje ponasanja nožastih niskonaponskih osigurača u Laboratoriji za visoki napon

Ispitivanje ponasanja nožastih niskonaponskih osigurača u Laboratoriji za visoki napon

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Јован Микуловић
ФинансијерBELINA doo BEOGRAD
Почетак реализације26.02.2020.

Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима-НАСТАВАК

Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Милан Бебић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Истаживање, развој и примена програма и мера за енергетску ефикасност електромоторних погона-НАСТАВАК

Истаживање, развој и примена програма и мера за енергетску ефикасност електромоторних погона-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Милан Бебић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже-НАСТАВАК

Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Александар Нешковић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Развој висококвалификованих уређаја посебне намене на бази нових технологија кристаних јединки-НАСТАВАК

Развој висококвалификованих уређаја посебне намене на бази нових технологија кристаних јединки-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацдоц. др Ана Гавровска
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза-НАСТАВАК

Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Мирослав Бојовић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и електрана без аерозагађења-НАСТАВАК

Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и електрана без аерозагађења-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Слободан Вукосавић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију-НАСТАВАК

Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Томислав Шекара
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора-НАСТАВАК

Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Зоран Радаковић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара-НАСТАВАК

Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања-НАСТАВАК

Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Драгана Шумарац Павловић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика-НАСТАВАК

Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика- НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацдоц. др Коста Јовановић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Електродинамика атмосфере у урбаним срединама Србије-НАСТАВАК

Електродинамика атмосфере у урбаним срединама Србије-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Јован Цветић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптивних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге

Развој и моделовање енергетски ефикасних, адаптивних, вишепроцесорских и вишесензорских електронских система мале снаге

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Иван Поповић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система-НАСТАВАК

Хардверска, софтверска, телекомуникациона и енергетска оптимизација ИПТВ система-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Милан Прокин
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа-НАСТАВАК

Повећање енергетске ефикасности и расположивости у системима за производњу и пренос електричне енергије развојем нових метода за дијагностику и рану детекцију отказа-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Жељко Ђуровић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача-НАСТАВАК

Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Јован Микуловић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене-међусобни утицаји-НАСТАВАК

Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене-међусобни утицаји-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Славко Гајин
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова промена у корпоративном мрежама-НАСТАВАК

Истраживање и развој робусних система за пренос података и њихова промена у корпоративном мрежама-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацдоц. др Горан Марковић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима-НАСТАВАК

Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Предраг Иваниш
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.