Навигација

Пројекти

ТЕМПУС пројекти

Sistem za automatsku detekciju ispravnosti kuglica-serijska proizvodnja

Sistem za automatsku detekciju ispravnosti kuglica-serijska proizvodnja

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Жељко Ђуровић
Финансијер"HENKEL SRBIJA" D.O.O.
Почетак реализације03.08.2020.

Novel oil pipeline leakage detection system-NOPiLDeS

Novel oil pipeline leakage detection system-NOPiLDeS-Program saradnje nauke i privrede -Fond za inovacionu delatnost

Тип пројектаProjekti saradnje nauke i privrede - Fond za inovacionu delatnost
Руководилацпроф. др Милан Прокин
ФинансијерFASEK ENGINEERING AND PRODUCTION DOO Novi Sad
Почетак реализације03.08.2020.

Mechanical impedance estimation and planning for the next generation collaborative robots- Program PROMIS

Mechanical impedance estimation and planning for the next generation collaborative robots- Program PROMIS, evid broj 6062528

Тип пројектаProjekti PROMIS
Руководилацдоц. др Коста Јовановић
ФинансијерFOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Почетак реализације03.08.2020.

Hibridni Mozak racunar interfejs za upravljanje senzo-motornim uparivanjem u rehabilitaciji nakon mozdanog udara - Projekat Promis

Hibrid brain computer interface for control of sensory-motor coupling in post-stroke rehabilitation -HYBIS, projekat PROMIS, evid broj 6066223

Тип пројектаProjekti PROMIS
Руководилацдр Андреј Савић
ФинансијерFOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Почетак реализације03.08.2020.

AN INTEGRATED DUAL-COMB GAS-PROGRAM PROMIS

AN INTEGRATED DUAL-COMB GAS-PROGRAM PROMIS EVIDENC. BROJ 6066816

Тип пројектаProjekti PROMIS
Руководилацдоц. др Марко Крстић
Почетак реализације03.08.2020.

Elaborat prostorne akustike objekata 6, 9 i 10 i "Kulturne stanice Novo Naselje"

Elaborat prostorne akustike objekata 6, 9 i 10 i "Kulturne stanice Novo Naselje"

Тип пројектаКомерцијални пројекти са локалним управама
Руководилацпроф. др Драгана Шумарац Павловић
ФинансијерФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА НОВИ САД
Почетак реализације10.06.2020.

Serijski manipulatori kao covekovi asistivni sistemi u industriji (HUMAN-COMAN)

Serijski manipulatori kao covekovi asistivni sistemi u industriji (HUMAN-COMAN)

Тип пројектаProjekti Bilateralna saradnja
Руководилацдоц. др Коста Јовановић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације01.06.2020.

Analiza i strucno misljenje o racunarima zaposlenih

Analiza i strucno misljenje o racunarima zaposlenih

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Милош Цветановић
ФинансијерАГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
Почетак реализације27.05.2020.

Izrada tehnicke dokumentacije Projekta za izvodjenje DV 35 kV TC Knjazevac- TS Vina etapa 2

Izrada tehnicke dokumentacije Projekta za izvodjenje DV 35 kV TC Knjazevac- TS Vina etapa 2

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацдоц. др Јелисавета Крстивојевић
ФинансијерINKOM DOO BAJINA BASTA
Почетак реализације29.04.2020.

Analiza strujne opteretljivosti kabla u 35 kV mrezi vetroelektrane CItuk

Analiza strujne opteretljivosti kabla u 35 kV mrezi vetroelektrane CItuk

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Зоран Стојановић
ФинансијерELNOS BL D.O.O. Beograd
Почетак реализације10.04.2020.

Analiza tranzijentnih pojava izazvanih atmosferskim praznjenjima i sklopnim operacijama u gasom izolovanom 220kV prostojenju u TETO Pancevo

Analiza tranzijentnih pojava izazvanih atmosferskim praznjenjima i sklopnim operacijama u gasom izolovanom 220kV prostojenju u TETO Pancevo

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацдоц. др Милета Жарковић
ФинансијерSHANGHAI ELECTRIC GROUP EUROPA D.O.O. BEOGRAD
Почетак реализације10.04.2020.

Studija uticaja vetroelektrane "Banat 2" i "Banat 3" na zivotnu sredinu sa aspekta buke

Studija uticaja vetroelektrane "Banat 2" i "Banat 3" na zivotnu sredinu sa aspekta buke

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Драгана Шумарац Павловић
ФинансијерЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ "НИКОЛА ТЕСЛА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДРУШТВО У МЕШОВИТОЈ СВОЈИНИ
Почетак реализације06.03.2020.

Ucesce u radu IKT programskog komiteta Horizont 2020 / Horizont Evropa

Ucesce u radu IKT programskog komiteta Horizont 2020 / Horizont Evropa

Тип пројектаHORIZON 2020/ Horizon 2020 cascading
Руководилацдоц. др Коста Јовановић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације05.03.2020.

Ispitivanje ponasanja nožastih niskonaponskih osigurača u Laboratoriji za visoki napon

Ispitivanje ponasanja nožastih niskonaponskih osigurača u Laboratoriji za visoki napon

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Јован Микуловић
ФинансијерBELINA doo BEOGRAD
Почетак реализације26.02.2020.

Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима-НАСТАВАК

Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Милан Бебић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Истаживање, развој и примена програма и мера за енергетску ефикасност електромоторних погона-НАСТАВАК

Истаживање, развој и примена програма и мера за енергетску ефикасност електромоторних погона-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Милан Бебић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже-НАСТАВАК

Развој и реализација наредне генерације система, уређаја и софтвера на бази софтверског радија за радио и радарске мреже-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Александар Нешковић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Развој висококвалификованих уређаја посебне намене на бази нових технологија кристаних јединки-НАСТАВАК

Развој висококвалификованих уређаја посебне намене на бази нових технологија кристаних јединки-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацдоц. др Ана Гавровска
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза-НАСТАВАК

Развој хардверске, софтверске и телекомуникационе инфраструктуре е-система за контролу промета и пореза-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Мирослав Бојовић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и електрана без аерозагађења-НАСТАВАК

Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и електрана без аерозагађења-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Слободан Вукосавић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију-НАСТАВАК

Повећање енергетске ефикасности ХЕ и ТЕ ЕПС-а развојем технологије и уређаја енергетске електронике за регулацију и аутоматизацију-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Томислав Шекара
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора-НАСТАВАК

Повећање енергетске ефикасности, поузданости и расположивости електрана ЕПС-а утврђивањем погонских дијаграма генератора и применом нових метода испитивања и даљинског надзора-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Зоран Радаковић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара-НАСТАВАК

Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Миомир Костић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања-НАСТАВАК

Интеграција и хармонизација система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становања-НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацпроф. др Драгана Шумарац Павловић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.

Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика-НАСТАВАК

Истраживање и развој амбијентално интелигентних сервисних робота антропоморфних карактеристика- НАСТАВАК

Тип пројектаНаука- Пројекти НИО
Руководилацдоц. др Коста Јовановић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Почетак реализације24.02.2020.