Навигација

Пројекти

Привредни суд у Ужицу - вештачење

Тип пројектаВештачења
Руководилацдоц. др Милош Јечменица
ФинансијерПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ
Почетак реализације11.09.2023.

MUSAE:a Human - Centred Factory for a Future Technological Sustainable Development Driven by Arts

MUSAE:a Human - Centred Factory for a Future Technological Sustainable Development Driven by Arts

Тип пројектаHORIZON EUROPE
Руководилацпроф. др Коста Јовановић
ФинансијерPOLITECNICO DI MILANO (POLIMI)
Почетак реализације23.08.2023.

Studija uticaja vetroparka "Banat 5 " na zivotnu sredinu

Studija uticaja vetroparka "Banat 5 " na zivotnu sredinu

Тип пројектаOstali domaci komercijalni projekti
Руководилацдоц. др Милош Бјелић
ФинансијерЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ "НИКОЛА ТЕСЛА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД
Почетак реализације12.07.2023.

Merenje elektromagnetskog polja

Merenje elektromagnetskog polja

Тип пројектаOstali domaci komercijalni projekti
Руководилацпроф. др Драган Олћан
ФинансијерINSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRAD
Почетак реализације12.07.2023.

Razvoj platforme za stabilizaciju na bazi magnetne lecitacije

Razvoj platforme za stabilizaciju na bazi magnetne lecitacije

Тип пројектаOstali domaci komercijalni projekti
Руководилацпроф. др Марија Стевановић
ФинансијерVLATACOM INSTITUT DOO Beograd
Почетак реализације26.06.2023.

Istrazivanje novih metoda za automatsku procenu kvaliteta digitalne slike

Istrazivanje novih metoda za automatsku procenu kvaliteta digitalne slike

Тип пројектаProjekti Bilateralna saradnja
Руководилацдоц. др Ана Гавровска
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације26.06.2023.

Izrada tehničke dokumentacije električnih instalacija i računarskog upravljanja komandnog vozila Lazar

Izrada tehničke dokumentacije električnih instalacija i računarskog upravljanja komandnog vozila Lazar

Тип пројектаOstali domaci komercijalni projekti
Руководилацпроф. др Милан Бебић
ФинансијерBORBENI SLOŽENI SISTEMI D.O.O.
Почетак реализације07.06.2023.

Obrada elektrodokumnetacije višenamenskog oklopnog vozila Miloš (V2)

Obrada elektrodokumnetacije višenamenskog oklopnog vozila Miloš (V2)

Тип пројектаOstali domaci komercijalni projekti
Руководилацпроф. др Милан Бебић
ФинансијерBORBENI SLOŽENI SISTEMI D.O.O.
Почетак реализације07.06.2023.

Izrada tehničke dokumentacije elektičnih instalacija i računarskog upravljanja za klimatizaciju višenamenskog oklopnog borbenog vozila Miloš 4x4

Izrada tehničke dokumentacije elektičnih instalacija i računarskog upravljanja za klimatizaciju višenamenskog oklopnog borbenog vozila Miloš 4x4

Тип пројектаOstali domaci komercijalni projekti
Руководилацпроф. др Горан Квашчев
ФинансијерBORBENI SLOŽENI SISTEMI D.O.O.
Почетак реализације02.06.2023.

NOx Reduction Based Thermal Power Plant Optimization

NOx Reduction Based Thermal Power Plant Optimization - NOXTROT

Тип пројектаFond za nauku - Zeleni program saradnje nauke i privrede
Руководилацпроф. др Жељко Ђуровић
ФинансијерFOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Почетак реализације24.05.2023.

Modular and versatile collaborative intelligent waste management robotic system for circular economy

Modular and versatile collaborative intelligent waste management robotic system for circular economy - CircuBot

Тип пројектаFond za nauku - Zeleni program saradnje nauke i privrede
Руководилацпроф. др Коста Јовановић
ФинансијерFOND ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
Почетак реализације24.05.2023.

Izrada aplikacije za elektronsko glasanje

Izrada aplikacije za elektronsko glasanje

Тип пројектаOstali domaci komercijalni projekti
Руководилацпроф. др Бошко Николић
ФинансијерИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Почетак реализације22.05.2023.

Konferencija PowerTech Belgrade 2023

Konferencija PowerTech Belgrade 2023

Тип пројектаКонференције (међународне)
Руководилацпроф. др Предраг Стефанов
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације10.05.2023.

Studija tehno-ekonomske opravdanosti izgradnje fotonaponske elektrane na krovu zgrade fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu

Studija tehno-ekonomske opravdanosti izgradnje fotonaponske elektrane na krovu zgrade fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu

Тип пројектаКомерцијални пројекти са универзитетима и факултетима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерФакултет драмских уметности
Почетак реализације08.05.2023.

Ispitivanje daljinski upravljačkih prekidača sa mogućnošću ponovnog uključenja

Ispitivanje daljinski upravljačkih prekidača sa mogućnošću ponovnog uključenja

Тип пројектаOstali domaci komercijalni projekti
Руководилацпроф. др Милан Бебић
Финансијер"TELEGROUP" doo Beograd
Почетак реализације13.04.2023.

Razvoj PREDIKTivnog kontrolera sa promenljivom krutoscu za industrijskog KOlaborativnog roBOTa(PREDIKT-KOBOT)

Razvoj PREDIKTivnog kontrolera sa promenljivom krutoscu za industrijskog KOlaborativnog roBOTa(PREDIKT-KOBOT)

Тип пројектаProjekti Bilateralna saradnja
Руководилацпроф. др Коста Јовановић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације11.04.2023.

Merenje stacionarnog magnetskog polja MRI uredjaja

Merenje stacionarnog magnetskog polja MRI uredjaja

Тип пројектаOstali domaci komercijalni projekti
Руководилацдоц. др Јелена Динкић
ФинансијерZDRAVSTVENA USTANOVA-ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZASTITU GAJ
Почетак реализације28.03.2023.

Studija iz domena nejonizujucih zracenja

Studija iz domena nejonizujucih zracenja

Тип пројектаOstali domaci komercijalni projekti
Руководилацпроф. др Александар Нешковић
Финансијер"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" А.Д.
Почетак реализације07.03.2023.

Studija za unapredjenje nacionalnog, pravnog i implementacionog okvira u domenu nejonizujucih zracenja

Studija za unapredjenje nacionalnog, pravnog i implementacionog okvira u domenu nejonizujucih zracenja

Тип пројектаOstali domaci komercijalni projekti
Руководилацпроф. др Александар Нешковић
ФинансијерPOSLOVNO UDRUZENJE SAVET STRANIH INVESTITORA
Почетак реализације07.03.2023.

Studija iz domena nejonizujucuh zracenja

Studija iz domena nejonizujucuh zracenja

Тип пројектаOstali domaci komercijalni projekti
Руководилацпроф. др Александар Нешковић
ФинансијерA1 SRBIJA DOO BEOGRAD
Почетак реализације07.03.2023.

Studija iz domena nejonizujucih zrecenja

Studija iz domena nejonizujucih zrecenja

Тип пројектаOstali domaci komercijalni projekti
Руководилацпроф. др Александар Нешковић
ФинансијерA1 TOWER INFRASTRUCTURE DOO
Почетак реализације07.03.2023.

Bezicni sistemi na milimetarskim talasima sa multipleksingom pomocu antena sa orbitalnim ugaonim momentom

Bezicni sistemi na milimetarskim talasima sa multipleksingom pomocu antena sa orbitalnim ugaonim momentom

Тип пројектаProjekti Bilateralna saradnja
Руководилацпроф. др Милан Илић
ФинансијерМИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА
Почетак реализације14.02.2023.

Projektovanje i izrada softverskog paketa za unapredjenje upravljanja i vizuelizacije borbenih vozila

Projektovanje i izrada softverskog paketa za unapredjenje upravljanja i vizuelizacije borbenih vozila

Тип пројектаOstali domaci komercijalni projekti
Руководилацпроф. др Горан Квашчев
ФинансијерЈУГОИМПОРТ - СДПР Ј.П.
Почетак реализације26.01.2023.

Razvoj modela vestacke inteligencije za predvidjanje emisije zagadjujucih materija iz termoelektrane "Kolubara " na osnovu eksperimentalnih ispitivanja

Razvoj modela vestacke inteligencije za predvidjanje emisije zagadjujucih materija iz termoelektrane "Kolubara " na osnovu eksperimentalnih ispitivanja

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Милета Жарковић
ФинансијерИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"
Почетак реализације19.01.2023.

Integracija kupaca- proizvodjaca u elektroenergetski sistem

Integracija kupaca- proizvodjaca u elektroenergetski sistem

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацдоц. др Горан Добрић
ФинансијерGIZ - Deutsche Gesellshaft fur Internationale
Почетак реализације19.01.2023.