Navigacija

Obaveštenje o predaji kandidature za delegate

Obaveštavaju se potencijalni kandidati za delegate za Studentski parlament Univerziteta u Beogradu, da je rok za predaju celokupne dokumentacije potrebne za podnošenje kandidature petak 03.07.2020. u 12č.

Dokumentaciju je potrebno predati predsedniku konkursne komisije, Prof. dr Tomislavu Šekari u kancelariji 25b, u zgradi fakulteta.

Na osnovu odluke konkursne komisije, izbori će se održati po pravilima definisanim po ugledu na Pravilnik o predlaganju i pravima i obavezama studenta prodekana Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Konkursna komisija će objaviti preliminarni spisak kandidata najkasnije do petka 03. jula 2020. godine u 13 časova dok se (potpisane) žalbe na preliminarni spisak mogu predati najkasnije do 14 časova u prostoriji 25b.
Konkursna komisija će objaviti konačan spisak kandidata najkasnije do petka 3. jula 2020. godine u 18 časova.

U prilogu se nalazi i spisak studenata koji imaju pravo glasa na izborima.
Sve primedbe na dati spisak uputiti do petka, 3. jula u 12 časova na zvaničnu e-poštu: studentprodekan@etf.bg.ac.rs.