Navigacija

Obaveštenje o odlaganju studentskih izbora za delegata u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu

Usled razvoja trenutne epidemiološke situacije, kao i najavljenog ograničenja javnih okupljanja, izbori za delegata u  tudentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu se odlažu do ponovnih stvaranja uslova za održavanje istih.