Navigacija

Rezultati konkursa ETF BAFA 2019. godine

Na osnovu Konkursa za nagradu BAFA USA za najbolje diplomske radove u školskoj 2018/2019, objavljujemo odluku Komisije za pregled prijavljenih diplomskih radova o nagrađenim radovima.

Bilo je 11 kandidata, svi kandidati su zadovoljili kriterijume uslova konkursa, a njihovi radovi su ocenjeni visokim ocenama od strane anonimnih, kvalifikovanih recenzenata (profesori Elektrotehničkog fakulteta).

Nagradu za najbolji diplomski rad od po 500 američkih dolara, ravnopravno dele:

Ana Ćupurdija
za rad čiji je naslov
Projektovanje podsklopova Doplerovog radara-mikrotalasnog mešača i Vilkinsonovog delitelja snage,
mentor:  dr  Slobodan Savić, docent

Ružica Cvetanović
za rad čiji je naslov
Prostiranje elektromehaničkih talasa u tradicionalnom elektroenergetskom sistemu,
mentor: dr Slobodan Vukosavić, redovni profesor

Vladimir Sivčev
za rad čiji je naslov
Dizajn IOT sistema za akviziciju, nadgledanja i obaveštavanje pametnih uređaja,
mentor: dr  Milan Ponjavić, vanredni profesor

Marija Milutinović
za rad čiji je naslov
Prepoznavanje statičkih simbola znakovnog jezika primenom konvolucionih neuralnih mreža,
mentor: dr  Predrag Tadić, docent

Nagrade će se podeliti na Balu Elektrotehničkog fakulteta 29. decembra 2019. koji će se održati od 20.00 časova u Svečanoj sali na prvom spratu zgrade tehničkih fakulteta.
 
Organizacija BAFA USA donela je odluku o stipendistima za 2019/2020. školsku godinu sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobitnici stipendija su:

  1. Jelena Rodić,  treća godina osnovnih akademskih studija na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo, modul Signali i sistemi
  2. Đorđe Lekić, student doktorskih studija na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo, modul Energetski pretvarači i pogoni

Priznanja stipendistima će se podeliti na Balu Elektrotehničkog fakulteta 29. decembra 2019. koji će se održati od 20.00 časova u Svečanoj sali na prvom spratu zgrade tehničkih fakulteta.