Navigacija

Elektronika

Rukovodilac modula: prof. dr Vujo Drndarević

Šifra Naziv predmeta Angažovani nastavnici
DS1PIS Projektovanje integrisanih kola i sistema Dr Jelena Popović-Božović, docent
DS1OAE Odabrana poglavlja iz analogne elektronike Dr Željko Aleksić, docent
DS1OOS Odabrana poglavlja iz digitalne obrade signala Dr Miodrag Popović, red. prof.
DS1PNR Projektovanje namenskih računarskih sistema Dr Lazar Saranovac, vanr.prof.
DS2SMS Savremeni merni sistemi Dr Vujo Drndarević, red.prof.
DS2FSP Fazno sinhronisane petlje Dr Milan Ponjavić, docent
DS2OPE Odabrana poglavlja iz energetske elektronike Dr Predrag Pejović, red.prof.
DS2PMR Primena mikroračunara Dr Milan Prokin, red.prof.
DS2NSM Namenske senzorske mreže Dr Ivan Popović, docent
DS1DRF Dizajn integrisanih RF kola Dr Radivoje Đurić, docent
DS1PPS Primena programabilnih sistema u čipu 1) Dr Vujo Drndarević, red.prof.
Svi predmeti imaju po 6 časova predavanja i svaki predmet nosi 9 ESPB

1) Ovaj predmet može se izabrati od školske 2013/14. godine.