Навигација

ДС1ООС - Одабрана поглавља из дигиталне обраде сигнала

Спецификација предмета
НазивОдабрана поглавља из дигиталне обраде сигнала
АкронимДС1ООС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметиманема
    Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са актуелним проблемима у дигиталној обради једнодимензионих и дводимензионих сигнала и да се оспособе за научноистраживачки рад у овој области.
    Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити оспособљени да пројектују и реализују различите сложене системе за дигиталну обраду сигнала, као да се баве научноистраживачким радом у овој области.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеСистеми са више учестаности одабирања. Континуална и дискретна wavelet трансформација. Адаптивни филтри. Спектрална анализа сигнала. Компресија сигнала, слике и видео сигнала.
    Садржај практичне наставенема
    Литература
    1. 1. М. Поповић: Дигитална обрада сигнала, Академска мисао, 2003
    2. 2. М. Поповић: Дигитална обрада слике, Академска мисао, 2006
    3. 3. S. K. Mitra: Digital Signal Processing, McGraw Hill, 2002
    4. 4. R. C. Gonzalez, R. E. Woods: Digital Image Processing, Prentice-Hall, 2002
    5. 5. S. M. Kuo, W-S. Gan: Digital Signal Processors, Pearson Education, 2005
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставеПредавања и консултације
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит0
    Практична настава0Усмени испит50
    Пројекти50
    Колоквијуми0
    Семинари0