Навигација

Електроника

Руководилац модула: проф. др Вујо Дрндаревић

Шифра Назив предмета Ангажовани наставници
ДС1ПИС Пројектовање интегрисаних кола и система Др Јелена Поповић-Божовић, доцент
ДС1ОАЕ Одабрана поглавља из аналогне електронике Др Жељко Алексић, доцент
ДС1ООС Одабрана поглавља из дигиталне обраде сигнала Др Миодраг Поповић, ред. проф.
ДС1ПНР Пројектовање наменских рачунарских система Др Лазар Сарановац, ванр.проф.
ДС2СМС Савремени мерни системи Др Вујо Дрндаревић, ред.проф.
ДС2ФСП Фазно синхронисане петље Др Милан Поњавић, доцент
ДС2ОПЕ Одабрана поглавља из енергетске електронике Др Предраг Пејовић, ред.проф.
ДС2ПМР Примена микрорачунара Др Милан Прокин, ред.проф.
ДС2НСМ Наменске сензорске мреже Др Иван Поповић, доцент
ДС1ДРФ Дизајн интегрисаних РФ кола Др Радивоје Ђурић, доцент
ДС1ППС Примена програмабилних система у чипу 1) Др Вујо Дрндаревић, ред.проф.
Сви предмети имају по 6 часова предавања и сваки предмет носи 9 ЕСПБ

1) Овај предмет може се изабрати од школске 2013/14. године.