Навигација

Милош Наловић, дипломирани економиста

Референт за кадровске и опште послове
Одсек за кадровске и опште послове

Зграда техничких факултета, канцеларија 92а

011/3218-423
Стручни називдипломирани економиста