Навигација

Јелена Влајковић, дипломирани економиста

Референт за кадровске и опште послове
Одсек за кадровске и опште послове

Зграда "Лола", канцеларија 904

3218-370
Стручни називдипломирани економиста