Навигација

Славица Стојковић

Референт на архиви
Одсек за кадровске и опште послове

Зграда техничких факултета, канцеларија 92а

011/3226-992
011/3218-413
Стручни називтехнолог-техничар, машинска струка