Navigacija

OE-P8 - Projekat iz Uvoda u projektovanje integrisanih kola

Specifikacija predmeta
Naziv Projekat iz Uvoda u projektovanje integrisanih kola
Akronim OE-P8
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan
   Uslovljnost drugim predmetima Uvod u projektovanje integrisanih kola
   Ciljevi izučavanja predmeta Primena znanja stečenih na predmetu "Uvod u projektovanje integrisanih kola"
   Ishodi učenja (stečena znanja) Urađen projekat
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave
   Sadržaj praktične nastave
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   0 2
   Metode izvođenja nastave Samostalan rad u laboratoriji na izradi zadatog projekta.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 70
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0