Навигација

13Е023АЕ1 - Анализа електроенергетских система 1

Спецификација предмета
НазивАнализа електроенергетских система 1
Акроним13Е023АЕ1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са основним прорачунима у електроенергетским системима: прорачуни падова напона, прорачуни губитака снаге и енергије, прорачуни компензације реактивне снаге, прорачуни кратких спојева.
  Исходи учења (стечена знања)По завршетку овог курса студенти треба да су оспособљени за самостално решавање и физичко разумевање средње сложених задатака из прорачуна падова напона, компензације реактивне снаге и кратких спојева са нагласком на компјутерским апликацијама.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод и историјски развој ЕЕС. Основни прорачуни (пад напона, губици снаге и енергије). Оточна и редна компензација реактивних снага. Кратки спојева (КС), матрица импеданси , основни и матрични прорачуни КС. Директне, инверзне и нулте импедансе надземних водова, трансформатора и индукционих машина. Уземљење неутралне тачке. Ефекти струја кратког споја. Утицај на тел водове. Редне несиметрије.
  Садржај практичне наставеАудиторне вежбе са реалним примерима задатака на тему биланса снага, падова напона и компензације реактивне снаге као и прорачуна кратких спојева.
  Литература
  1. Никола Рајаковић: “Анализа електроенергетских система 1“, Београд 2002
  2. Никола Рајаковић, Милан Ћаловић, Предраг Стефанов, Александар Савић: “100 решених задатака из Анализе електроенергетских система“, Београд 2002.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит20
  Практична настава0Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари0