Navigation

Predrag Todorov

Senior expert associate at laboratories
The Department of Signals and Systems

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 72d

011/3218-434

Bibliography

Papers in journals outside the SCI list

The use of Bayesian Networks in Detecting the States of Ventilation Mills in Power Plants

S. Vujnović, P. Todorov, Ž. Đurović, A. Marjanović, The use of Bayesian Networks in Detecting the States of Ventilation Mills in Power Plants, ELECTRONICS, Vol. 18, No. 1, pp. 16 - 22, 2014

Authors Sanja Vujnović, Predrag Todorov, Željko Đurović, and Aleksandra Krstić
Year 2014
DOI 10.7251/ELS1418016V
Journal ELECTRONICS
Volumen 18
Number 1
Page from 16
Page to 22

Papers from international conferences

Evaluation of remote experiments in teaching of control theory

A. Marjanović, D. Hercog, S. Vujnović, P. Todorov, Evaluation of remote experiments in teaching of control theory, IcETRAN 2016, Zlatibor, Serbia, 2016

Authors Aleksandra Krstić, Darko Hercog, Sanja Vujnović, and Predrag Todorov
Year 2016

Robust adaptive parameter estimation of the thermal power plant combustion process

A. Marjanović, S. Vujnović, V. Papić, P. Todorov, Robust adaptive parameter estimation of the thermal power plant combustion process, IcETRAN 2014, Vrnjačka Banja, Serbia, 2014

Authors Aleksandra Krstić, Sanja Vujnović, Veljko Papić, and Predrag Todorov
Year 2014

Papers from domestic conferences

Udaljeno upravljanje vazdušnom levitacijom: laboratorijska postavka

S. Vujnović, G. Kvaščev, P. Todorov, Udaljeno upravljanje vazdušnom levitacijom: laboratorijska postavka, ETRAN 2015, Srebrno Jezero, Srbija, 2015

Authors Sanja Vujnović, Goran Kvaščev, and Predrag Todorov
Year 2015
ISSN/ISBN 978-86-80509-71-6

Upravljanje prostornom raspodelom temperature u kotlu na osnovu vizuelizacije procesa sagorevanja

A. Marjanović, G. Kvaščev, P. Todorov, Ž. Đurović, Upravljanje prostornom raspodelom temperature u kotlu na osnovu vizuelizacije procesa sagorevanja, 57. konferencija ETRAN 2013, Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Zlatibor, Srbija, Jun, 2013

Authors Aleksandra Krstić, Goran Kvaščev, Predrag Todorov, and Željko Đurović
Year 2013
Publisher Društvo za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku

Korišćenje Bajesovih mreža za detekciju stanja mlinova u termoelektranama

S. Vujnović, P. Todorov, B. Kovačević, Korišćenje Bajesovih mreža za detekciju stanja mlinova u termoelektranama, ETRAN, Zlatibor, Srbija, Jun, 2013

Authors Sanja Vujnović, Predrag Todorov, and Branko Kovačević
Year 2013
ISSN/ISBN 978-86-80509-68-6

Ispitivanje stanja mlinova u termoelektranama na osnovu akustičkih merenja

S. Vujnović, V. Papić, P. Todorov, Ispitivanje stanja mlinova u termoelektranama na osnovu akustičkih merenja, 56. konferencija ETRAN-a, Zlatibor, Jun, 2012

Authors Sanja Vujnović, Veljko Papić, and Predrag Todorov
Year 2012

Jedan Pristup Detekciji Otkaza na Bazi Identifikacije Procesa i Sekvencijalnog Testiranja Hipoteza

A. Marjanović, G. Kvaščev, P. Todorov, Jedan Pristup Detekciji Otkaza na Bazi Identifikacije Procesa i Sekvencijalnog Testiranja Hipoteza, 55. konferencija ETRAN, Banja Vrućica (Teslić), 2011

Authors Aleksandra Krstić, Goran Kvaščev, and Predrag Todorov
Year 2011

Projects

International

Razvoj dijagnosticnog modula za efikasno upravljanje transformatorom

Type of project Ostali međunarodni komercijalni projekti
Head professor PhD Mileta Žarković
Business Partner "COMEL" D.O.O. Beograd
Beginning of realization 2019-10-16

Razvoj simulatora i upravljačkog algoritma za prekidački reluktantni motor

Type of project Ostali međunarodni komercijalni projekti
Head professor PhD Željko Đurović
Business Partner HALLA VISTEON DEUTSCHLAND Gmbh
Beginning of realization 2014-07-08

Power plants robustification based on fault detection-FP7 Evropske unije broj 22423- PRODI

Type of project Međunarodni FP projekti
Head professor PhD Željko Đurović
Beginning of realization 2008-07-31

Izveštaj o elaboratu sigurnosti za elektr. postavnicu Dimitrovgrad

Type of project Ostali međunarodni komercijalni projekti
Head professor PhD Željko Đurović
Business Partner SIEMENS AG OESTERREICH
Beginning of realization 2006-08-31
Commercial

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Željko Đurišić
Business Partner AKCIONARSKO DRUŠTVO "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Beginning of realization 2021-04-12

Analiza mogućnosti uvodjenja sistema za vizuelizaciju procesa sagorevanja za korekciju regulacije kotla TENT B1

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Željko Đurović
Business Partner AKCIONARSKO DRUŠTVO "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Beginning of realization 2015-12-16

Izrada Studije- DInamicka regulacija kotla TENT B1 posle uvodjenja sistema DCS sa predlogom optimizacije procesa

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Željko Đurović
Business Partner AKCIONARSKO DRUŠTVO "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Beginning of realization 2015-12-15

Konsultantske usluge za ITS sisteme JP "Putevi Srbije"

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Veljko Papić
Business Partner "PUTEVI SRBIJE" JP
Beginning of realization 2013-12-10

Konsultantske usluge u realizaciji projekta modernizacije merno-upravljačkog sistema u TENT B

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Željko Đurović
Business Partner PD TERMOELEKTRANE NIKOLA TESLA DOO
Beginning of realization 2012-08-22

Podešavanje sistema regulacije kotlovskog postrojenja na bloku A1 termoelektrane TEKO Kostolac

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Željko Đurović
Business Partner "SIEMENS" DOO Beograd
Beginning of realization 2011-12-23

Podešavanje parametara regulatora instaliranih na blokovima 1 i 2 Termoelektrane TENT A u Obrenovcu

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Željko Đurović
Business Partner "INSTITUT MIHAJLO PUPIN - AUTOMATIKA" D.O.O.
Beginning of realization 2006-11-30

Kontrola gl.projekta merenja,regulacije i upravlj.

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Željko Đurović
Business Partner PD TERMOELEKTRANE NIKOLA TESLA DOO
Beginning of realization 2005-08-29