Навигација

Предраг Тодоров

Виши стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
Катедра за сигнале и системе

Зграда техничких факултета, канцеларија 72д

011/3218-434

Библиографија

Радови у часописима ван SCI листе

The use of Bayesian Networks in Detecting the States of Ventilation Mills in Power Plants

S. Vujnović, P. Todorov, Ž. Đurović, A. Marjanović, The use of Bayesian Networks in Detecting the States of Ventilation Mills in Power Plants, ELECTRONICS, Vol. 18, No. 1, pp. 16 - 22, 2014

АуториСања Вујновић, Предраг Тодоров, Жељко Ђуровић и Александра Крстић
Година2014
DOI10.7251/ELS1418016V
ЧасописELECTRONICS
Волумен18
Број1
Страна од16
Страна до22

Радови са међународних конференција

Evaluation of remote experiments in teaching of control theory

A. Marjanović, D. Hercog, S. Vujnović, P. Todorov, Evaluation of remote experiments in teaching of control theory, IcETRAN 2016, Zlatibor, Serbia, 2016

АуториАлександра Крстић, Darko Hercog, Сања Вујновић и Предраг Тодоров
Година2016

Robust adaptive parameter estimation of the thermal power plant combustion process

A. Marjanović, S. Vujnović, V. Papić, P. Todorov, Robust adaptive parameter estimation of the thermal power plant combustion process, IcETRAN 2014, Vrnjačka Banja, Serbia, 2014

АуториАлександра Крстић, Сања Вујновић, Вељко Папић и Предраг Тодоров
Година2014

Радови са домаћих конференција

Udaljeno upravljanje vazdušnom levitacijom: laboratorijska postavka

S. Vujnović, G. Kvaščev, P. Todorov, Udaljeno upravljanje vazdušnom levitacijom: laboratorijska postavka, ETRAN 2015, Srebrno Jezero, Srbija, 2015

АуториСања Вујновић, Горан Квашчев и Предраг Тодоров
Година2015
ISSN/ISBN978-86-80509-71-6

Управљање просторном расподелом температуре у котлу на основу визуелизације процеса сагоревања

A. Marjanović, G. Kvaščev, P. Todorov, Ž. Đurović, Управљање просторном расподелом температуре у котлу на основу визуелизације процеса сагоревања, 57. конференција ЕТРАН 2013, Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику, Златибор, Србија, Jun, 2013

АуториАлександра Крстић, Горан Квашчев, Предраг Тодоров и Жељко Ђуровић
Година2013
ИздавачДруштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику

Korišćenje Bajesovih mreža za detekciju stanja mlinova u termoelektranama

S. Vujnović, P. Todorov, B. Kovačević, Korišćenje Bajesovih mreža za detekciju stanja mlinova u termoelektranama, ETRAN, Zlatibor, Srbija, Jun, 2013

АуториСања Вујновић, Предраг Тодоров и Бранко Ковачевић
Година2013
ISSN/ISBN978-86-80509-68-6

Испитивање стања млинова у термоелектранама на основу акустичких мерења

S. Vujnović, V. Papić, P. Todorov, Испитивање стања млинова у термоелектранама на основу акустичких мерења, 56. конференција ЕТРАН-а, Златибор, Jun, 2012

АуториСања Вујновић, Вељко Папић и Предраг Тодоров
Година2012

Jedan Pristup Detekciji Otkaza na Bazi Identifikacije Procesa i Sekvencijalnog Testiranja Hipoteza

A. Marjanović, G. Kvaščev, P. Todorov, Jedan Pristup Detekciji Otkaza na Bazi Identifikacije Procesa i Sekvencijalnog Testiranja Hipoteza, 55. konferencija ETRAN, Banja Vrućica (Teslić), 2011

АуториАлександра Крстић, Горан Квашчев и Предраг Тодоров
Година2011

Пројекти

Међународни

Razvoj dijagnosticnog modula za efikasno upravljanje transformatorom

Razvoj dijagnosticnog modula za efikasno upravljanje transformatorom

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Милета Жарковић
Финансијер"COMEL" D.O.O. Beograd
Почетак реализације16.10.2019.

Razvoj simulatora i upravljačkog algoritma za prekidački reluktantni motor

Razvoj simulatora i upravljačkog algoritma za prekidački reluktantni motor

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Жељко Ђуровић
ФинансијерHALLA VISTEON DEUTSCHLAND Gmbh
Почетак реализације08.07.2014.

Power plants robustification based on fault detection-FP7 Evropske unije broj 22423- PRODI

Тип пројектаМеђународни ФП пројекти
Руководилацпроф. др Жељко Ђуровић
Почетак реализације31.07.2008.

Извештај о елаборату сигурности за електр. поставницу Димитровград

Тип пројектаОстали међународни комерцијални пројекти
Руководилацпроф. др Жељко Ђуровић
ФинансијерSIEMENS AG OESTERREICH
Почетак реализације31.08.2006.
Комерцијални

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуришић
ФинансијерAKЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације12.04.2021.

Analiza mogućnosti uvodjenja sistema za vizuelizaciju procesa sagorevanja za korekciju regulacije kotla TENT B1

Analiza mogućnosti uvodjenja sistema za vizuelizaciju procesa sagorevanja za korekciju regulacije kotla TENT B1

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуровић
ФинансијерAKЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације16.12.2015.

Izrada Studije- DInamicka regulacija kotla TENT B1 posle uvodjenja sistema DCS sa predlogom optimizacije procesa

Izrada Studije- DInamicka regulacija kotla TENT B1 posle uvodjenja sistema DCS sa predlogom optimizacije procesa

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуровић
ФинансијерAKЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Почетак реализације15.12.2015.

Консултантске услуге за ИТС системе ЈП "Путеви Србије"

Консултантске услуге за ИТС системе ЈП "Путеви Србије"

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Вељко Папић
Финансијер"ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ЈП
Почетак реализације10.12.2013.

Консултантске услуге у реализацији пројекта модернизације мерно-управљачког система у ТЕНТ Б

Консултантске услуге у реализацији пројекта модернизације мерно-управљачког система у ТЕНТ Б

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуровић
ФинансијерПД ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА ДОО
Почетак реализације22.08.2012.

Подешавање система регулације котловског постројења на блоку А1 термоелектране ТЕКО Костолац

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуровић
Финансијер"SIЕMENS" DOO Beograd
Почетак реализације23.12.2011.

Подешавање параметара регулатора инсталираних на блоковима 1 и 2 Термоелектране ТЕНТ А у Обреновцу

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуровић
Финансијер"ИНСТИТУТ МИХАЈЛО ПУПИН - АУТОМАТИКА" Д.О.О.
Почетак реализације30.11.2006.

Kontrola gl.projekta merenja,regulacije i upravlj.

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
Руководилацпроф. др Жељко Ђуровић
ФинансијерПД ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА ДОО
Почетак реализације29.08.2005.