Navigacija

Obaveštenje o promeni termina izbora za delegate

Obaveštavaju se potencijalni kandidati za delegate za Studentski parlament Univerziteta u Beogradu, da je posle sastanka konkursne komisije na ETF-u održane danas u 12č, a na osnovu Dopisa Izborne komisije Univerziteta u Beogradu, doneta odluka da se izbori održe u ponedeljak, 07.09.2020. godine.

Konkursna komisija je donela odluku da će, usled promene termina, biti omogućene naknadne predaje kandidatura, a rok za predaju celokupne dokumentacije potrebne za podnošenje kandidature je sreda 02.09.2020. u 12č.

Uslovi konkursa:

  • U skladu sa Pravilnikom o radu Studenstkog parlamenta Univerziteta u Beogradu, pravo da biraju i budu birani za predstavnika Fakulteta u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu imaju svi studenti Elektrotehničkog fakulteta, državljani Republike Srbije, upisani u školsku godinu u kojoj se biraju predstavnici Fakulteta.

Potrebna dokumentacija:

  • Uverenje o upisanoj tekućoj godini ili fotokopija prve i poslednje overene strane indeksa,
  • Uverenje o državljanstvy Republike Srbije ili kopija pasoša,
  • Uverenje da nije prekršen Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata

Dokumentaciju je potrebno predati predsedniku konkursne komisije, Prof. dr Tomislavu Šekari u kancelariji 25b, u zgradi fakulteta.