Navigacija

RANG LISTA ZA STUDENTSKE KREDITE I STIPENDIJE

Studentske

Ukoliko nisu tačno navedeni neki od elemenata za bodovanje koji su navedeni u konkursu, kandidati su dužni da dostave dokumentovane prigovore u Studentski odsek najkasnije do 19.12.2019. godine.

Prigovori koji nisu dokumentovani, neće se razmatrati.

 

STUDENTI KOJI SU KORISNICI STUDENTSKOG KREDITA PRVI PUT dužni su da, najkasnije do 01.02.2020. godine dostave:

  • obrazac broj 6 (može se pribaviti u Studentskoj službi ili na sajtu www.ubbstudenti.rs – konkursi);
  • štampane podatke sa lične karte;
  • menicu (u svim ekspoziturama banaka).