Навигација

РАНГ ЛИСТА ЗА СТУДЕНТСКЕ КРЕДИТЕ И СТИПЕНДИЈЕ

Студентске

Уколико нису тачно наведени неки од елемената за бодовање који су наведени у конкурсу, кандидати су дужни да доставе документоване приговоре у Студентски одсек најкасније до 19.12.2019. године.

Приговори који нису документовани, неће се разматрати.

 

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ КОРИСНИЦИ СТУДЕНТСКОГ КРЕДИТА ПРВИ ПУТ дужни су да, најкасније до 01.02.2020. године доставе:

  • образац број 6 (може се прибавити у Студентској служби или на сајту www.ubbstudenti.rs – конкурси);
  • штампане податке са личне карте;
  • меницу (у свим експозитурама банака).