Navigacija

Obaveštenje o drugom upisnom roku na master akademske studije u školskoj 2019/20. godini

StudentskeUpis

Posle završenog upisa u prvom upisnom roku na prvu godinu master akademskih studija preostalo je 28 slobodnih  mesta za upis studenata u statusu samofinansiranja.

Mesta za finansiranje iz budžeta su popunjena.

Prijava kandidata je u sredu, 16.  i  u četvrtak, 17. oktobra 2019. godine, u terminu od 11 do 13 časova, u Studentskom odseku, šalter 4.

Bliže uslove upisa na master studije možete pročitati u tekstu objavljenog konkursa za upis u školskoj 2019/20. godini, na sajtu Fakulteta, opcija Upis/Master studije.

Uz popunjen prijavni list podnose se sledeća dokumenta:

  • overena fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid
  • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima ili dodatak diplome – original na uvid
  • priznanica za prijavu na konkurs (uplaćuje se 4000 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200)
  • za kandidate koji su osnovne studije završili u inostranstvu potrebno je priložiti i overenu fotokopiju rešenja o priznavanju visokoškolske isprave za nastavak studija – original na uvid