Навигација

Обавештење о другом уписном року на мастер академске студије у школској 2019/20. години

СтудентскеУпис

После завршеног уписа у првом уписном року на прву годину мастер академских студија преостало је 28 слободних  места за упис студената у статусу самофинансирања.

Места за финансирање из буџета су попуњена.

Пријава кандидата је у среду, 16.  и  у четвртак, 17. октобра 2019. године, у термину од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку, шалтер 4.

Ближе услове уписа на мастер студије можете прочитати у тексту објављеног конкурса за упис у школској 2019/20. години, на сајту Факултета, опција Упис/Мастер студије.

Уз попуњен пријавни лист подносе се следећа документа:

  • оверена фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
  • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатак дипломе – оригинал на увид
  • признаница за пријаву на конкурс (уплаћује се 4000 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200)
  • за кандидате који су основне студије завршили у иностранству потребно је приложити и оверену фотокопију решења о признавању високошколске исправе за наставак студија – оригинал на увид