Navigacija

Elektroenergetske mreže i sistemi

Rukovodilac modula: prof. dr Željko Đurišić

Šifra Uže stručni predmeti - Grupa A Časovi
(P+SIR)
Krediti Link za pristup predavanju
19D021MO Metode optimizacije u elektroenergetskim sistemima 2.5+1.5 9 LINK
19D021DS Distributivni sistemi - optimalno planiranje i eksploatacija 2.5+1.5 9 LINK
19D021VNO Visokonaponska rasklopna oprema 2.5+1.5 9 LINK
19D021EPP Elektromagnetni prelazni procesi u elektroenergetskim sistemima 2.5+1.5 9 LINK
19D021RZ Relejna zaštita postrojenja i mreža 2.5+1.5 9 LINK
19D021VP Visokonaponska postrojenja 2.5+1.5 9 LINK
19D021PEM Proračun elektroenergetskih mreža 2.5+1.5 9 LINK
19D021OP Optimalno planiranje elekrtoenergetskih sistema 2.5+1.5 9 LINK
19D021PPA Primena programskih alata u elektroenergetici 2.5+1.5 9 LINK
19D021VNM Visokonaponska merenja u elektroenergetici 2.5+1.5 9 LINK
19D021UZS Uzemljivački sistemi 2.5+1.5 9 LINK
19D021MST Merne sprege i merni transformatori 2.5+1.5 9 LINK
19D021VSE Vetroenergetika i solarna energetika 2.5+1.5 9 LINK
19D021PES Pouzdanost elektroenergetskih sistema 2.5+1.5 9 LINK
19D021SES Stabilnost elektrenergetskih sistema 2.5+1.5 9 LINK
19D021UES Upravljanje elektroenergetskim sistemima 2.5+1.5 9 LINK
19D021FRU Fleksibilni regulacioni uređaji u elektroenergetskim prenosnim mrežama 2.5+1.5 9 LINK
19D011MUE Mikroprocesorsko upravljanje energetskim pretvaračima 2.5+1.5 9 LINK
19D021PIT Primena informacionih tehnologija u elektroenergetici 2.5+1.5 9 LINK
19D021IOI Integracija obnovljivih izvora u distributivni sistem 2.5+1.5 9 LINK
19D021PRE Planiranje rada elektroenergetskih sistema u interkonekciji 2.5+1.5 9 LINK
19D021FVH Faktor snage i metode za popravku faktora snage u prisustvu viših harmonika 2.5+1.5 9 LINK
19D021VIE Veštačka inteligencija u elektroenergetici 2.5+1.5 9 LINK