Навигација

Електроенергетске мреже и системи

Руководилац модула: др Зоран Стојановић, ванредни професор

*Линкови за приступ предавањима и сајту предмета се налазе у картону предмета

Шифра Уже стручни предмети - Група А Часови
(П+СИР)
Кредити
19Д021МО Методе оптимизације у електроенергетским системима 2.5+1.5 9
19Д021ДС Дистрибутивни системи - оптимално планирање и експлоатација 2.5+1.5 9
19Д021ВНО Високонапонска расклопна опрема 2.5+1.5 9
19Д021ЕПП Електромагнетни прелазни процеси у електроенергетским системима 2.5+1.5 9
19Д021РЗ Релејна заштита постројења и мрежа 2.5+1.5 9
19Д021ВП Високонапонска постројења 2.5+1.5 9
19Д021ПЕМ Прорачун електроенергетских мрежа 2.5+1.5 9
19Д021ОП Оптимално планирање елекртоенергетских система 2.5+1.5 9
19Д021ППА Примена програмских алата у електроенергетици 2.5+1.5 9
19Д021ВНМ Високонапонска мерења у електроенергетици 2.5+1.5 9
19Д021УЗС Уземљивачки системи 2.5+1.5 9
19Д021МСТ Мерне спреге и мерни трансформатори 2.5+1.5 9
19Д021ВСЕ Ветроенергетика и соларна енергетика 2.5+1.5 9
19Д021ПЕС Поузданост електроенергетских система 2.5+1.5 9
19Д021СЕС Стабилност електренергетских система 2.5+1.5 9
19Д021УЕС Управљање електроенергетским системима 2.5+1.5 9
19Д021ФРУ Флексибилни регулациони уређаји у електроенергетским преносним мрежама 2.5+1.5 9
19Д011МУЕ Микропроцесорско управљање енергетским претварачима 2.5+1.5 9
19Д021ПИТ Примена информационих технологија у електроенергетици 2.5+1.5 9
19Д021ИОИ Интеграција обновљивих извора у дистрибутивни систем 2.5+1.5 9
19Д021ПРЕ Планирање рада електроенергетских система у интерконекцији 2.5+1.5 9
19Д021ФВХ Фактор снаге и методе за поправку фактора снаге у присуству виших хармоника 2.5+1.5 9
19Д021ВИЕ Вештачка интелигенција у електроенергетици 2.5+1.5 9