Navigacija

Nuklearna energija: Budućnost sa četvrtom generacijom reaktora

Vreme 31. januar 2020. 17:00
Predavač Đorđe Petrović
Organizator Doc. dr Koviljka Stanković
Mesto Paviljon Rašovic, soba 15

Rezime predavanja: Nakon više od pola veka od puštanja prvog nuklearnog reaktora u rad, neka od prvobitnih idejnih rešenja u reaktorskoj tehnici uzeta su u ponovno razmatranje sa ciljem proizvodnje čiste, sigurne i efikasne energije. Uz pristupačnost savremene tehnologije, neke od ovih ideja izrodile su reaktore sledeće, tzv. četvrte generacije. Iako je fizika ovih reaktora u velikoj meri slična fizici reaktora koji se danas koriste u proizvodnji nuklearne energije, postojanje određenih prednosti omogućava reaktorima sledeće generacije niz prednosti kao što su ponovna upotreba već iskorištenog nuklearnog goriva, uspešno uništavanje nuklearnog otpada iz drugih nuklearnih elektrana, pa čak i proizvodnja novih zaliha nuklearnog goriva dok istovremeno proizvide energiju. Velika efikasnost ovih reaktora, kao i njihova održivost, praćeni su visokim stepenom sigurnosti i tehničkim rešenjima za sprečavanje širenja nuklearnog naoružanja, što ih čini vodećim kandidatima u trci za snabdevanje civilizacije čistom energijom.
U okviru predavanja, autor će se u prvom delu osvrnuti na osnovne ciljeve zbog kojih je program reaktora sledeće generacije pokrenut, kao i na fiziku koja im omogućava visoku efikasnost i izvanrednu održivost. U drugom delu predavanja autor će predstaviti postojeće tehnologije reaktora sledeće generacije kroz koje će ciljevi o čistoj i sigurnoj energiji potencijalno biti ostvareni.

O autoru: Đorđe Petrović završio je osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku za Energetiku. U toku osnovnih studija fokusirao se pre svega na nuklearnu energiju, a potom i diplomirao na temu ‘Tehnologije nuklearnih elektrana’. Po završenim osnovnim studijama, nastavio je svoje školovanje na Švajcarskom federalnom institutu za tehnologiju u Cirihu (ETH Zürich), na smeru  Nuklearno inžinjerstvo, gde je fokusirao svoj rad na reaktorsku fiziku.
Reaktorsku fiziku kao svoju specijalizaciju odabrao je relativno rano, tako da se tokom svojih master studija bavio neutronskom fizikom reaktora druge generacije, a fokus rada u poslednja dva semestra preneo je na reaktore četvrte generacije. Tokom master studija, odbranio je dva master projekta u oblasti natrijumom hlađenih rekatora četvrte generacije, a trenutno je u procesu izrade svoje master teze u istoj oblasti. Po završetku master studija, na jesen tekuće godine, započeće svoje doktorske studije u oblasti metalom hlađenih reaktora četvrte generacije.