Навигација

Нуклеарна енергија: Будућност са четвртом генерацијом реактора

Време31. јануар 2020. 17:00
ПредавачЂорђе Петровић
ОрганизаторДоц. др Ковиљка Станковић
МестоПавиљон Рашовиц, соба 15

Резиме предавања: Након више од пола века од пуштања првог нуклеарног реактора у рад, нека од првобитних идејних решења у реакторској техници узета су у поновно разматрање са циљем производње чисте, сигурне и ефикасне енергије. Уз приступачност савремене технологије, неке од ових идеја изродиле су реакторе следеће, тзв. четврте генерације. Иако је физика ових реактора у великој мери слична физици реактора који се данас користе у производњи нуклеарне енергије, постојање одређених предности омогућава реакторима следеће генерације низ предности као што су поновна употреба већ искориштеног нуклеарног горива, успешно уништавање нуклеарног отпада из других нуклеарних електрана, па чак и производња нових залиха нуклеарног горива док истовремено произвиде енергију. Велика ефикасност ових реактора, као и њихова одрживост, праћени су високим степеном сигурности и техничким решењима за спречавање ширења нуклеарног наоружања, што их чини водећим кандидатима у трци за снабдевање цивилизације чистом енергијом.
У оквиру предавања, аутор ће се у првом делу осврнути на основне циљеве због којих је програм реактора следеће генерације покренут, као и на физику која им омогућава високу ефикасност и изванредну одрживост. У другом делу предавања аутор ће представити постојеће технологије реактора следеће генерације кроз које ће циљеви о чистој и сигурној енергији потенцијално бити остварени.

О аутору: Ђорђе Петровић завршио је основне академске студије на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, на одсеку за Енергетику. У току основних студија фокусирао се пре свега на нуклеарну енергију, а потом и дипломирао на тему ‘Технологије нуклеарних електрана’. По завршеним основним студијама, наставио је своје школовање на Швајцарском федералном институту за технологију у Цириху (ETH Zürich), на смеру  Нуклеарно инжињерство, где је фокусирао свој рад на реакторску физику.
Реакторску физику као своју специјализацију одабрао је релативно рано, тако да се током својих мастер студија бавио неутронском физиком реактора друге генерације, а фокус рада у последња два семестра пренео је на реакторе четврте генерације. Током мастер студија, одбранио је два мастер пројекта у области натријумом хлађених рекатора четврте генерације, а тренутно је у процесу израде своје мастер тезе у истој области. По завршетку мастер студија, на јесен текуће године, започеће своје докторске студије у области металом хлађених реактора четврте генерације.