Navigacija

KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA ETF BAFA USA

ETF BAFA USA raspisuje konkurs za dodelu stipendija studentima Elektrotehničkog Fakulteta u Beogradu za 2020-21 školsku godinu. Na konkurs se mogu prijaviti studenti treće i viših godina osnovnih akademskih studija, master studenti akademskih studija i doktorski studenti. Kvalifikovani kandidati moraju ispuniti sledeće uslove:

  1. Za studente osnovih akademskih studija prvi put upisane u školskoj 2018-19 najmanje 110 ESPB i prosečna ocena iznad 9.00
  2. Za studente osnovih akademskih studija prvi put upisane u školskoj 2017-18 najmanje 170 ESPB i prosečna ocena iznad 9.00
  3. Za studente prvi put upisane u školskoj 2016-17 na osnovne akademske studije, koji upisuju master akademske studije u ovoj godini, prosečna ocena iznad 9.00
  4. Za studente prvi put upisane u školskoj 2015-16 na osnovne i 2019-10 na master studije, koji ove godine upisuju doktorske studije prosečna ocena iznad 9.00
  5. Za studente doktorskih studija prosečna ocena iznad 9.00.

Za školsku 2020-21 godinu predviđena godišnja vrednost stipendija je $1,200. Komisija za stipendije ETF BAFA doneće odluku na osnovu akademskog uspeha kandidata, eseja i trenutnih stipendija.

Prijave se primaju elektronski na adresi https://forms.gle/Jk7r58hDk3nhJ9wt6.

Rok za podnošenje prijava je 28. decembar 2020. Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na e-mejl adresi: etfbafastipendije@gmail.com

Odluka o stipendistima biće doneta u januaru 2021. godine, a uručenje diploma i novčanih nagrada biće obavljeno u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, o čemu će stipendisti biti pravovremeno obavešteni.

ETF BAFA ( ETF Belgrade Alumni and Friends Association), Udruženje diplomiranih studenata i prijatelja ETF-a, je neprofitna organizacija registrovana u USA.

Komisija za stipendije ETF BAFA USA