Navigacija

Konkurs za nagradu BAFA U.S.A.

Najbolji diplomski rad na osnovnim akademskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u školskoj 2017/18. godini.

Udruženje bivših studenata i prijatelja Elektrotehničkog fakulteta BAFA U.S.A. je odlučilo da dodeli tri nagrade studentima za najbolje diplomske radove koji su odbranjeni u periodu od prethodnog konkursa, 1. decembra 2017. godine do dana objavljivanja ovog Konkursa, 28. novembra 2018. godine.

Stručni žiri koji čine nastavnici i saradnici Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu će odabrati tri rada od diplomskih radova koji budu prijavljeni na ovaj Konkurs. Jedan rad će dobiti glavnu nagradu ekvivalentnu iznosu od 1000 američkih dolara (USD). Još dva rada će dobiti ravnopravne nagrade ekvivalentne iznosu od 500 američkih dolara (USD).

Uslovi za prijavljivanje:

  • Kandidat koji se prijavljuje treba da je završio četvorogodišnje osnovne akademske studije i da je ostvario najmanje 240 ESPB na tom nivo studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
  • Diplomski rad treba da je urađen samostalno, a datum odbrane mora da pripada periodu od 1. decembra 2017. godine do dana objavljivanja ovog konkursa.
  • Diplomski rad treba da je urađen na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Neće se razmatrati radovi koji su urađeni u toku boravka u nekoj drugoj nastavno-naučnoj ustanovi u Srbiji ili van nje.
  • Prijava na Konkurs se mora podneti do 14. decembra 2018. godine na formularu koji je dat na veb strani Alumni organizacije (http://alumni.etf.rs), kao i uz ovaj konkurs
  • Uz prijavu treba predati jednu kopiju diplomskog rada i CD na kome se nalazi PDF verzija diplomskog rada;
  • Uz prijavu treba predati pismo rukovodioca (mentora) diplomskog rada, koje treba da sadrži osnovne podatke o diplomskom radu i ocenu rukovodioca rada. Ovo pismo treba da se nalazi u zalepljenoj koverti koja je potpisana i na kojoj je napisano ime kandidata. Sadržaj pisma ostaje poslovna tajna žirija i neće biti korišćeno u druge svrhe. Sadržaj pisma neće biti dostupan kandidatu.
  • Uz prijavu treba dostaviti i kopiju dodatka diplomi, koja sadrži spisak predmeta koje je student položio i čime se pokazuje redovnost studiranja.
  • Svu dokumentaciju treba predati sekretarici Dekana Fakulteta, g-đi Danki Despotović, radnim danima između 8h i 15h u Dekanatu (soba 94).
  • Neblagovremene i nekompletne prijave se neće razmatrati.
  • Žiri će objaviti na veb strani Alumni organizacije BAFA ETF http://alumni.etf.rs spisak prijavljenih kandidata, naslove diplomskih radova i imena rukovodioca diplomskih radova, kao i odluku o nagradama, 22. decembra 2018. godine, a diplome i novčane nagrade biće dodeljene na Balu BAFA ETF koji će se održati 23. decembra 2018. godine od 20 časova u Svečanoj sali Zgrade tehničkih fakulteta, na prvom spratu, u ulici Bulevar kralja Aleksandra 73.

U Beogradu,
28. novembra 2018. god.