Навигација

Конкурс за награду BAFA U.S.A.

Најбољи дипломски рад на основним академским студијама на Електротехничком факултету Универзитета у Београду у школској 2017/18. години.

Удружење бивших студената и пријатеља Електротехничког факултета BAFA U.S.A. је одлучило да додели три награде студентима за најбоље дипломске радове који су одбрањени у периоду од претходног конкурса, 1. децембра 2017. године до дана објављивања овог Конкурса, 28. новембра 2018. године.

Стручни жири који чине наставници и сарадници Електротехничког факултета у Београду ће одабрати три рада од дипломских радова који буду пријављени на овај Конкурс. Један рад ће добити главну награду еквивалентну износу од 1000 америчких долара (USD). Још два рада ће добити равноправне награде еквивалентне износу од 500 америчких долара (USD).

Услови за пријављивање:

  • Кандидат који се пријављује треба да је завршио четворогодишње основне академске студије и да је остварио најмање 240 ЕСПБ на том ниво студија на Електротехничком факултету у Београду.
  • Дипломски рад треба да је урађен самостално, а датум одбране мора да припада периоду од 1. децембра 2017. године до дана објављивања овог конкурса.
  • Дипломски рад треба да је урађен на Електротехничком факултету у Београду. Неће се разматрати радови који су урађени у току боравка у некој другој наставно-научној установи у Србији или ван ње.
  • Пријава на Конкурс се мора поднети до 14. децембра 2018. године на формулару који је дат на веб страни Алумни организације (http://alumni.etf.rs), као и уз овај конкурс
  • Уз пријаву треба предати једну копију дипломског рада и CD на коме се налази PDF верзија дипломског рада;
  • Уз пријаву треба предати писмо руководиоца (ментора) дипломског рада, које треба да садржи основне податке о дипломском раду и оцену руководиоца рада. Ово писмо треба да се налази у залепљеној коверти која је потписана и на којој је написано име кандидата. Садржај писма остаје пословна тајна жирија и неће бити коришћено у друге сврхе. Садржај писма неће бити доступан кандидату.
  • Уз пријаву треба доставити и копију додатка дипломи, која садржи списак предмета које је студент положио и чиме се показује редовност студирања.
  • Сву документацију треба предати секретарици Декана Факултета, г-ђи Данки Деспотовић, радним данима између 8h и 15h у Деканату (соба 94).
  • Неблаговремене и некомплетне пријаве се неће разматрати.
  • Жири ће објавити на веб страни Алумни организације БАФА ЕТФ http://alumni.etf.rs списак пријављених кандидата, наслове дипломских радова и имена руководиоца дипломских радова, као и одлуку о наградама, 22. децембра 2018. године, а дипломе и новчане награде биће додељене на Балу БАФА ЕТФ који ће се одржати 23. децембра 2018. године од 20 часова у Свечаној сали Зграде техничких факултета, на првом спрату, у улици Булевар краља Александра 73.

У Београду,
28. новембра 2018. год.