Navigacija

Konkurs fondacije profesora Mirka Milića

FONDACIJA PROFESORA MIRKA MILIĆA

raspisuje

K O N K U R S

za dodelu nagrade Fondacije na Dan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

 

Fondacija u 2018. godini vrši nagrađivanje:

najboljeg naučno-stručnog rada iz oblasti Teorije električnih kola, štampanog u časopisu ili Zborniku konferencija, odnosno naučnih skupova u prethodnoj školskoj godini.

     
Za nagradu Fondacije mogu konkurisati:

  • studenti prvog, drugog i trećeg stepena studija koji imaju naučno-stručne radove iz oblasti Teorija električnih kola i koji su štampani u časopisu ili zborniku konferencija odnosno naučnih skupova u prethodnoj školskoj godini.

     Prijava na konkurs treba da sadrži radnu biografiju sa priloženim kopijama radova.

                                                                                                                              

Rok za prijavljivanje studenata  je do 7-og decembra 2018. godine.

Prijava sa traženom dokumentacijom dostavlja se na Arhivi ETF-a, sa naznakom ''za konkurs Fondacije''.

 

                                                                                      UPRAVNI ODBOR

                                                          FONDACIJE  PROFESORA MIRKA MILIĆA

                                                             Prof. dr Branko Kovačević, predsednik s.r.