Навигација

Конкурс фондације професора Мирка Милића

ФОНДАЦИЈА ПРОФЕСОРА МИРКА МИЛИЋА

расписује

К О Н К У Р С

за доделу награде Фондације на Дан Електротехничког факултета у Београду

 

Фондација у 2018. години врши награђивање:

најбољег научно-стручног рада из области Теорије електричних кола, штампаног у часопису или Зборнику конференција, односно научних скупова у претходној школској години.

     
За награду Фондације могу конкурисати:

  • студенти првог, другог и трећег степена студија који имају научно-стручне радове из области Теорија електричних кола и који су штампани у часопису или зборнику конференција односно научних скупова у претходној школској години.

     Пријава на конкурс треба да садржи радну биографију са приложеним копијама радова.

                                                                                                                              

Рок за пријављивање студената  је до 7-ог децембра 2018. године.

Пријава са траженом документацијом доставља се на Архиви ЕТФ-а, са назнаком ''за конкурс Фондације''.

 

                                                                                      УПРАВНИ ОДБОР

                                                          ФОНДАЦИЈЕ  ПРОФЕСОРА МИРКА МИЛИЋА

                                                             Проф. др Бранко Ковачевић, председник с.р.