Navigacija

Konkurs za nagradu BAFA U.S.A.

Najbolji diplomski rad na osnovnim akademskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u školskoj 2016/17. godini.

Udruženje bivših studenata i prijatelja Elektrotehničkog fakulteta BAFA U.S.A. je odlučilo da dodeli tri nagrade studentima za najbolje diplomske radove koji su odbranjeni u periodu od prethodnog konkursa, 9. decembra 2016. godine do dana objavljivanja ovog Konkursa, 1. decembra 2017. godine.

Stručni žiri koji čine nastavnici i saradnici Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu će odabrati tri rada od diplomskih radova koji budu prijavljeni na ovaj Konkurs. Jedan rad će dobiti glavnu nagradu: poseta BAFA U.S.A., odnosno boravak koji traje nedelju dana u SAD. BAFA U.S.A. koja je organizator putovanja, u dogovoru sa nagrađenim učesnikom ovog konkursa realizuje putovanje i plaća troškove boravka i putovanja. Još dva rada će dobiti ravnopravne nagrade ekvivalentne iznosu od 500 američkih dolara (USD).

Uslovi za prijavljivanje:

 • Kandidat koji se prijavljuje treba da je završio četvorogodišnje osnovne akademske studije i da je ostvario najmanje 240 ESPB na tom nivo studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
 • Diplomski rad treba da je urađen samostalno, a datum odbrane mora da pripada periodu od 9. decembra 2016 godine do dana objavljivanja ovog konkursa.
 • Diplomski rad treba da je urađen na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Neće se razmatrati radovi koji su urađeni u toku boravka u nekoj drugoj nastavno-naučnoj ustanovi u Srbiji ili van nje.
 • Prijava na Konkurs se mora podneti do 15. decembra 2017. godine na formularu koji je dat na veb strani Alumni organizacije (http://alumni.etf.rs), kao i uz ovaj konkurs
 • Uz prijavu treba predati jednu kopiju diplomskog rada i CD na kome se nalazi PDF verzija diplomskog rada;
 • Uz prijavu treba predati pismo rukovodioca (mentora) diplomskog rada, koje treba da sadrži osnovne podatke o diplomskom radu i ocenu rukovodioca rada. Ovo pismo treba da se nalazi u zalepljenoj koverti koja je potpisana i na kojoj je napisano ime kandidata. Sadržaj pisma ostaje poslovna tajna žirija i neće biti korišćeno u druge svrhe. Sadržaj pisma neće biti dostupan kandidatu.
 • Uz prijavu treba dostaviti i kopiju dodatka diplomi, koja sadrži spisak predmeta koje je student položio i čime se pokazuje redovnost studiranja.
 • Svu dokumentaciju treba predati sekretarici Dekana Fakulteta, g-đi Danki Despotović, radnim danima između 8h i 15h u Dekanatu (soba 94).
 • Neblagovremene i nekompletne prijave se neće razmatrati.
 • Žiri će objaviti na veb strani Alumni organizacije BAFA ETF http://alumni.etf.rs spisak prijavljenih kandidata, naslove diplomskih radova i imena rukovodioca diplomskih radova, kao i odluku o nagradama, 23. decembra 2017. godine, a diplome i novčane nagrade biće dodeljene na Balu BAFA ETF koji će se održati 24. decembra 2017. godine od 20 časova u Svečanoj sali Zgrade tehničkih fakulteta, na prvom spratu, u ulici Bulevar kralja Aleksandra 73.

U Beogradu,
1. decembra 2017. god.

Slike

 • /uploads/attachment/vest/1915/etf_bafa_usa.png