Навигација

Конкурс за награду BAFA U.S.A.

Најбољи дипломски рад на основним академским студијама на Електротехничком факултету Универзитета у Београду у школској 2016/17. години.

Удружење бивших студената и пријатеља Електротехничког факултета BAFA U.S.A. је одлучило да додели три награде студентима за најбоље дипломске радове који су одбрањени у периоду од претходног конкурса, 9. децембра 2016. године до дана објављивања овог Конкурса, 1. децембра 2017. године.

Стручни жири који чине наставници и сарадници Електротехничког факултета у Београду ће одабрати три рада од дипломских радова који буду пријављени на овај Конкурс. Један рад ће добити главну награду: посета BAFA U.S.A., односно боравак који траје недељу дана у САД. BAFA U.S.A. која је организатор путовања, у договору са награђеним учесником овог конкурса реализује путовање и плаћа трошкове боравка и путовања. Још два рада ће добити равноправне награде еквивалентне износу од 500 америчких долара (УСД).

Услови за пријављивање:

 • Кандидат који се пријављује треба да је завршио четворогодишње основне академске студије и да је остварио најмање 240 ЕСПБ на том ниво студија на Електротехничком факултету у Београду.
 • Дипломски рад треба да је урађен самостално, а датум одбране мора да припада периоду од 9. децембра 2016 године до дана објављивања овог конкурса.
 • Дипломски рад треба да је урађен на Електротехничком факултету у Београду. Неће се разматрати радови који су урађени у току боравка у некој другој наставно-научној установи у Србији или ван ње.
 • Пријава на Конкурс се мора поднети до 15. децембра 2017. године на формулару који је дат на веб страни Алумни организације (http://alumni.etf.rs), као и уз овај конкурс
 • Уз пријаву треба предати једну копију дипломског рада и CD на коме се налази PDF верзија дипломског рада;
 • Уз пријаву треба предати писмо руководиоца (ментора) дипломског рада, које треба да садржи основне податке о дипломском раду и оцену руководиоца рада. Ово писмо треба да се налази у залепљеној коверти која је потписана и на којој је написано име кандидата. Садржај писма остаје пословна тајна жирија и неће бити коришћено у друге сврхе. Садржај писма неће бити доступан кандидату.
 • Уз пријаву треба доставити и копију додатка дипломи, која садржи списак предмета које је студент положио и чиме се показује редовност студирања.
 • Сву документацију треба предати секретарици Декана Факултета, г-ђи Данки Деспотовић, радним данима између 8h и 15h у Деканату (соба 94).
 • Неблаговремене и некомплетне пријаве се неће разматрати.
 • Жири ће објавити на веб страни Алумни организације БАФА ЕТФ http://alumni.etf.rs списак пријављених кандидата, наслове дипломских радова и имена руководиоца дипломских радова, као и одлуку о наградама, 23. децембра 2017. године, а дипломе и новчане награде биће додељене на Балу БАФА ЕТФ који ће се одржати 24. децембра 2017. године од 20 часова у Свечаној сали Зграде техничких факултета, на првом спрату, у улици Булевар краља Александра 73.

У Београду,
1. децембра 2017. год.

Слике

 • /uploads/attachment/vest/1915/etf_bafa_usa.png