Navigacija

Konkurs za dodelu stipendija ETF BAFA USA

ETF BAFA USA raspisuje konkurs za dodelu stipendija studentima Elektrotehničkog Fakulteta u Beogradu za 2017-18 školsku godinu. Na konkurs se mogu prijaviti studenti treće i viših godina osnovnih akademskih studija, master studenti akademskih studija i doktorski studenti. Kvalifikovani kandidati moraju ispuniti sledeće uslove:

  1. za studente osnovih akademskih studija prvi put upisane u školskoj 2015-16 najmanje 110 ESPB i prosečna ocena iznad 9.00
  2. za studente osnovih akademskih studija prvi put upisane u školskoj 2014-15 najmanje 170 ESPB i prosečna ocena iznad 9.00
  3. za studente prvi put upisane u školskoj 2013-14 na osnovne akademske studije, koji upisuju master akademske studije u ovoj godini, prosečna ocena iznad 9.00
  4. za studente prvi put upisane u školskoj 2012-13 na osnovne i 2016-17 na master akademske studije i koji ove godine upisuju doktorske studije prosečna ocena iznad 9.000
  5. za studente doktorskih studija prosečna ocena iznad 9.00.

Za školsku 2017-18 godinu predviđena godišnja vrednost stipendija je $1,200. Komisija za stipendije ETF BAFA doneće odluku na osnovu akademskog uspeha kandidata, eseja i trenutnih stipendija.

Prijave se primaju elektronski na adresi http://goo.gl/wEj9g i studenti moraju dostaviti sledeću dokumentaciju

  1. Popunjena on-lajn prijava (uključuje listu prethodno dodeljenih stipendija, listu nagrada i publikacija i esej o profesionalnim ciljevima napisan na engleskom jeziku)
  2. Uverenje o položenim ispitima i prosečnoj oceni (zvanično uverenje fakulteta skenirati i poslati na email adresu etfbafastipendije@gmail.com).

Rok za podnošenje prijava je 30. novem​bar 2017. Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na e-mejl adresi: etfbafastipendije@gmail.com.

ETF BAFA (ETF Belgrade Alumni and Friends Association), odnosno Udruženje diplomiranih studenata i prijatelja ETF-a, je neprofitna organizacija registrovana u USA.

Komisija za stipendije ETF BAFA USA