Навигација

Конкурс за доделу стипендија ETF BAFA USA

ETF BAFA USA расписује конкурс за доделу стипендија студентима Електротехничког Факултета у Београду за 2017-18 школску годину. На конкурс се могу пријавити студенти треће и виших година основних академских студија, мастер студенти академских студија и докторски студенти. Квалификовани кандидати морају испунити следеће услове:

  1. за студенте основих академских студија први пут уписане у школској 2015-16 најмање 110 ЕСПБ и просечна оцена изнад 9.00
  2. за студенте основих академских студија први пут уписане у школској 2014-15 најмање 170 ЕСПБ и просечна оцена изнад 9.00
  3. за студенте први пут уписане у школској 2013-14 на основне академске студије, који уписују мастер академске студије у овој години, просечна оцена изнад 9.00
  4. за студенте први пут уписане у школској 2012-13 на основне и 2016-17 на мастер академске студије и који ове године уписују докторске студије просечна оцена изнад 9.000
  5. за студенте докторских студија просечна оцена изнад 9.00.

За школску 2017-18 годину предвиђена годишња вредност стипендија је $1,200. Комисија за стипендијe ЕTF BAFA донеће одлуку на основу академског успеха кандидата, есеја и тренутних стипендија.

Пријаве се примају електронски на адреси http://goo.gl/wEj9g и студенти морају доставити следећу документацију

  1. Попуњена oн-лајн пријава (укључује листу претходно додељених стипендија, листу награда и публикација и есеј о професионалним циљевима написан на енглеском језику)
  2. Уверење о положеним испитима и просечној оцени (званично уверење факултета скенирати и послати на email адресу etfbafastipendije@gmail.com).

Рок за подношење пријава је 30. новем​бар 2017. Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити на e-мејл адреси: etfbafastipendije@gmail.com.

ЕТФ БАФА (ЕТФ Belgrade Alumni and Friends Association), односно Удружење дипломираних студената и пријатеља ЕТФ-а, је непрофитна организација регистрована у УСА.

Комисија за стипендије ETF BAFA USA