Navigacija

Narodna banka Srbije: letnja praksa

NARODNA BANKA SRBIJE

objavljuje

POZIV ZA OBAVLJANJE LETNJE PRAKSE

studentima treće, četvrte ili pete godine akademskih studija u Republici Srbiji (u obimu od najmanje 240, odnosno 300 ESPB bodova)
i državljanima Republike Srbije koji studiraju u inostranstvu

Narodna banka Srbije tradicionalno organizuje praksu kako bi studentima približila rad centralne banke kao institucije od čijeg poslovanja zavisi stabilnost finansijskih tržišta i kako bi ih upoznala s raznovrsnim funkcijama koje obavlja. Pored toga, studenti će imati priliku da se uvere u pozitivne elemente Narodne banke Srbije kao poslodavca: povoljna radna sredina, mogućnosti za interno napredovanje, povoljna korporativna kultura, istraživački i timski rad, mogućnosti za lični i profesionalni razvoj, međunarodne mogućnosti, mogućnosti za usklađivanje poslovnog i privatnog života.

Na letnju praksu, koja će se obaviti od 1. jula do 31. avgusta 2015. godine, Narodna banka Srbije će primiti do 46 studenata treće, četvrte ili pete godine akademskih studija koji studiraju na visokoškolskim ustanovama akreditovanim od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a koji će završetkom studija ostvariti najmanje 240, odnosno 300 ESPB bodova, i to sa sledećih studijskih programa:

  • u osnovnim organizacionim jedinicama: ekonomija, finansije, bankarstvo, osiguranje, računovodstvo, revizija, finansijsko upravljanje, ekonomska analiza i politika, statistika, kvantitativne finansije, pravo, informacione tehnologije, matematika, aktuarska i finansijska matematika, primenjena matematika, organizacione nauke (informacioni sistemi i tehnologije), bezbednost (studije nauka bezbednosti), informatika, računarstvo, programiranje, elektrotehnika (elektrotehnika i računarstvo, računarska tehnika i informatika, telekomunikacije i informacione tehnologije, softversko inženjerstvo), fizika, mašinstvo, termotehnika ili drugi tehnički smerovi
  • u Filijali u Nišu: ekonomija (finansije, bankarstvo i osiguranje)
  • u Filijali u Kragujevcu: ekonomija
  • u Filijali u Užicu: ekonomija.

Na letnju praksu prima se i do pet studenata, državljana Republike Srbije, koji studiraju u inostranstvu na gorenavedenim studijskim programima.

Uslovi za prijem na letnju praksu su:

  • prosečna ocena ostvarena tokom studija najmanje 8,00
  • da studentu apsolventski staž ne traje duže od godinu dana od dana upisa apsolventskog staža
  • znanje engleskog jezika.

Ukoliko želite da steknete praktična stručna znanja i iskustvo i motivisani ste da se neposredno upoznate s poslovanjem Narodne banke Srbije, svoju prijavu dostavite Ljudskim resursima najkasnije do 6. juna 2015. godine elektronskom poštom na adresu: letnja.praksa@nbs.rs ili lično na adresu Beograd, Kralja Petra 12, s naznakom „Za letnju praksu“.

Uz prijavu za letnju praksu, potrebno je dostaviti biografiju i originalnu potvrdu fakulteta s podacima o godini studija i prosečnoj oceni (skenirati potvrdu ukoliko se dokumentacija dostavlja elektronskim putem).

Studenti koji studiraju u inostranstvu, uz prijavu za letnju praksu, treba da dostave biografiju i zvaničnu potvrdu o uspehu ostvarenom u toku studija, prevedenu na srpski jezik.

Postupak izbora studenata koji studiraju na visokoškolskim ustanovama akreditovanim od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije obuhvata proveru poznavanja osnovnih informacija o radu Narodne banke Srbije, znanja engleskog jezika i opšteg obrazovanja i informisanosti. O vremenu i mestu testiranja studenti će biti obavešteni preko veb-sajta Narodne banke Srbije: www.nbs.rs.

Postupak izbora studenata koji studiraju u inostranstvu izvršiće se na osnovu biografije i uspeha ostvarenog u toku studija. Studenti koji studiraju u inostranstvu potrebno je da su ostvarili najmanje 80% od najboljeg uspeha na univerzitetu na kom studiraju.

Neblagovremeno podnete i nepotpune prijave neće se razmatrati.

NARODNA BANKA SRBIJE
Ljudski resursi
11000 Beograd, Kralja Petra 12

Telefoni za kontakt: 011/3027-248 i 011/3028-771