Navigacija

Stručna praksa za studente završne godine u "Grid Smart Steps d.o.o."

„Grid Smart Steps d.o.o.” pruža priliku za obavljanje plaćene stručne prakse studentima završne godine smerova energetika i telekomunikacije.

Trajanje stručne prakse je od 3 do 6 meseci, nakon čega praktikantima može biti ponuđeno zasnivanje stalnog radnog odnosa.

Zainteresovani kandidati treba da pošalju svoj CV, kratko propratno pismo i uverenje o položenim ispitima (proseku ocena) sa naznakom „Stručna praksa“ na e-mail adresu rastko.biorac@gridsoftware.com. Prijavljivanje traje do 24. aprila 2015.

Nakon prvobitnog procesa selekcije, kandidati koji ispunjavaju dole navedene uslove biće u najkraćem roku kontaktirani.
Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove:

  • Student završne godine osnovnih studija (smerovi Energetika i Telekomunikacije)
  • Odlično poznavanje engleskog jezika
  • Prosečna ocena veća od 8.00

Praktikantima nudimo:

  • Dobre uslove za rad i učenje
  • Klizno radno vreme i mogućnost prilagođavanja obavezama studenata
  • Unapređenje radnog iskustva i profesionalnih veština kroz rad sa iskusnim inženjerima i na međunarodnim projektima
  • Aktivno učešće u svim delovima procesa rada
  • Mogućnost zapošljavanja, dodatna usavršavanja i razvoj karijere

„Grid Smart Steps d.o.o.” je sestra firma kompanije „Grid Software Inc”, Calgary, Canada. Grid Software čini tim iskusnih eksperta iz oblasti energetike i telekomunikacija, kao i softverskih inženjera, koji su posvećeni obezbeđivanju najviših standarda kvaliteta pri konsultovanju i razvoju rešenja za Smart Grid sisteme. Fokus kompanije je u oblasti prenosnih i distributivnih elektroenergetskih sistema. Naši inženjeri su eksperti za rad sa proizvodima raznih proizvođača, poput General Electric, Siemens, ABB, SEL i drugih. Usluge za koje smo specijalizovani su: Dizajniranje sistema automatike u transformatorskim stanicama, Konfiguracija zaštitnih i upravljačkih mikroprocesorskih uređaja (IED-ova), HMI/MMI rešenja, Dizajn i projektovanje telekomunikacionih mreža u transformatorskim stanicama, Prijemna fabrička ispitivanja (FAT), Puštanje u rad sistema automatike u transformatorskim stanicama.

Za više informacija posetite naš sajt www.gridsoftware.com .