Navigacija

Bimed d.o.o. traži TEHNIČKOG KONSULTANTA – Specijalista inženjer za odsek poremećaja srčanih ritmova

Kompanija Bimed d.o.o. iz Beograda  (www.bimed.rs)  je ekskluzivni distributer Medtronic Inc,USA (www.medtronic.com)  za područje Srbije i Republike Srpske. U svetu medicinske tehnologije Medtronic  je sinonim za inovativne i pouzdane medicinske uređaje za servis, podršku i usluge. Medtronic je danas svetski lider u oblasti kardioloških implanata.

Bimed d.o.o. poziva sve zainteresovane da se jave na konkurs za  radno mesto:

TEHNIČKI KONSULTANT – SPECIJALISTA INŽENJER ZA ODSEK POREMEĆAJA SRČANIH RITMOVA I ELEKTROFIZIOLOGIJE
- jedan izvršilac-

Početni zahtevi

Opis radnog mesta:

Pružanje tehničke, edukativne i kliničke podrške profesionalnom medicinskom osoblju i pacijentima.

Osnovne obaveze/odgovornosti koje radno mesto podrazumeva:

Tehnička podrška:

Predstavlja Medtronic za vreme operacija i implantacija pejsmejkera tako što obezbeđuje svu neophodnu opremu i proizvode koji su potrebni za implantaciju uređaja i demonstrira ekspertizu u svim aspektima tehnika implantacije i otklanjanja problema.

Sprovodi ispitivanja Medtronic sistema uređaja i pruža tehničku podršku pri kontrolnim pregledima u bolnicama i klinikama. Pruža podršku u kliničkim studijama u odabranim institucijama. Obezbeđuje podršku po pozivu kada je to potrebno za operacije, reprogramiranje, otklanjanje problema, kontrolne preglede, itd. u večernjim časovima i vikendima. Koristi raspoloživo vreme kada nema mnogo ovog posla da pomogne na svojoj teritoriji tako što popunjava tabele pacijenata u vezi sa implantatima, ispručuje ove tabele u lekarske ordinacije i unosi potreban softver u programatore širom teritorije koju pokriva.

Edukativna podrška:

Radi na edukaciji i obuci lekara, bolničkog osoblja i administrativnog osoblja u vezi sa tehničkim pitanjima u vezi sa našim proizvodima tako što sprovodi i/ili koordinira:

1.      Pojedinačne trening sesije
2.      Edukativne programe za zaposlene
3.      Seminare i/ili spoljne simpozijume

Pruža obuku i resurse za bolničko osoblje kako bi ih osposobio za sprovođenje daljih obuka ("treniranje trenera").

Podrška prodaji:

Za vreme i nakon operacija (kontrola):

 • Kompletira neophodnu dokumentaciju (npr.: tendersku dokumentaciju).
 • Deluje kao zvanični predstavnik Medtronica-a za lekare i osoblje za podršku u vezi sa Medtronic proizvodima, servisiranjem i podrškom.
 • Upravlja inventarom (isporuke, regionalna kancelarija i proizvodi u sistemu pozajmice) i obezbeđuje podršku u vezi sa isporukama da se optimizira služba za rad sa klijentima i efikasnost.
 • Savetuje lekare uključene u uspostavljanje ili evaluaciju rada Medtronic-a u njihovim bolnicama ili klinikama.
 • Izvršava druge slične obaveze prema zaduženju.

Osnovne kvalifikacije:

 • Završen elektrotehnički fakultet ili srodni fakulteti. Diploma studija mora da se poseduje pre otpočinjanja zaposlenja.
 • Aktivno znanje engleskog jezika
 • Mora imati važeću vozačku dozvolu.
 • Kompletno poznavanje rada na računaru, posebno u MS Office paketu

Poželjne kvalifikacije:

 • Kliničko znanje ili relevantno iskustvo. Edukacija u biomedicinskom inženjeringu.

Fizički zahtevi posla:

 • Izloženost okruženju u kome su prisutne infektivne bolesti i zračenje.
 • Klinički specijalisti moraju biti u okviru teritorije za koju su zaduženi svakog dana kako bi bili na raspolaganju za neplanirane potrebe. Klinički specijalisti služe kao primarni resursi za zakazane zadatke kao i one po pozivu i kao podrška zastupnicima za prodaju za vreme vanrednih vikenda.

Šta nudimo:

 • Stalni radni odnos
 • Potpunu edukaciju iz oblasti pejsinga i elektrofiziologije u Medtronic-ovom edukacionom centru
 • Rad u dinamičnoj okolini i vrhunskom timu uz mogućnost školovanja i neprestanog usavršavanja u inostranstvu, te preuzimanje interesantnih, izazovnih, ali istovremeno zahtevnih i odgovornih poslovnih zadataka

Svi zainteresovani mogu poslati CV sa fotografijom do 23.03.2014. na: info@bimed.rs sa naznakom (subject): 
Za konkurs - CRDM