Навигација

Bimed d.o.o. тражи ТЕХНИЧКОГ КОНСУЛТАНТА – Специјалиста инжењер за одсек поремећаја срчаних ритмова

Компанија Bimed d.o.o. из Београда  (www.bimed.rs)  је eксклузивни дистрибутер Medtronic Inc,USA (www.medtronic.com)  за подручје Србије и Републике Српске. У свету медицинске технологије Medtronic  је синоним за иновативне и поуздане медицинске уређаје за сервис, подршку и услуге. Medtronic је данас светски лидер у области кардиолошких импланата.

Bimed d.o.o. позива све заинтересоване да се јаве на конкурс за  радно место:

ТЕХНИЧКИ КОНСУЛТАНТ – СПЕЦИЈАЛИСТА ИНЖЕЊЕР ЗА ОДСЕК ПОРЕМЕЋАЈА СРЧАНИХ РИТМОВА И ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЈЕ
- један извршилац-

Почетни захтеви

Опис радног места:

Пружање техничке, едукативне и клиничке подршке професионалном медицинском особљу и пацијентима.

Основне обавезе/одговорности које радно место подразумева:

Техничка подршка:

Представља Medtronic за време операција и имплантација пејсмејкера тако што обезбеђује сву неопходну опрему и производе који су потребни за имплантацију уређаја и демонстрира експертизу у свим аспектима техника имплантације и отклањања проблема.

Спроводи испитивања Medtronic система уређаја и пружа техничку подршку при контролним прегледима у болницама и клиникама. Пружа подршку у клиничким студијама у одабраним институцијама. Обезбеђује подршку по позиву када је то потребно за операције, репрограмирање, отклањање проблема, контролне прегледе, итд. у вечерњим часовима и викендима. Користи расположиво време када нема много овог посла да помогне на својој територији тако што попуњава табеле пацијената у вези са имплантатима, испручује ове табеле у лекарске ординације и уноси потребан софтвер у програматоре широм територије коју покрива.

Едукативна подршка:

Ради на едукацији и обуци лекара, болничког особља и административног особља у вези са техничким питањима у вези са нашим производима тако што спроводи и/или координира:

1.      Појединачне тренинг сесије
2.      Едукативне програме за запослене
3.      Семинаре и/или спољне симпозијуме

Пружа обуку и ресурсе за болничко особље како би их оспособио за спровођење даљих обука ("тренирање тренера").

Подршка продаји:

За време и након операција (контрола):

 • Комплетира неопходну документацију (нпр.: тендерску документацију).
 • Делује као званични представник Medtronica-а за лекаре и особље за подршку у вези са Medtronic производима, сервисирањем и подршком.
 • Управља инвентаром (испоруке, регионална канцеларија и производи у систему позајмице) и обезбеђује подршку у вези са испорукама да се оптимизира служба за рад са клијентима и ефикасност.
 • Саветује лекаре укључене у успостављање или евалуацију рада Medtronic-а у њиховим болницама или клиникама.
 • Извршава друге сличне обавезе према задужењу.

Основне квалификације:

 • Завршен електротехнички факултет или сродни факултети. Диплома студија мора да се поседује пре отпочињања запослења.
 • Активно знање енглеског језика
 • Мора имати важећу возачку дозволу.
 • Комплетно познавање рада на рачунару, посебно у МS Office пакету

Пожељне квалификације:

 • Клиничко знање или релевантно искуство. Едукација у биомедицинском инжењерингу.

Физички захтеви посла:

 • Изложеност окружењу у коме су присутне инфективне болести и зрачење.
 • Клинички специјалисти морају бити у оквиру територије за коју су задужени сваког дана како би били на располагању за непланиране потребе. Клинички специјалисти служе као примарни ресурси за заказане задатке као и оне по позиву и као подршка заступницима за продају за време ванредних викенда.

Шта нудимо:

 • Стални радни однос
 • Потпуну едукацију из области пејсинга и електрофизиологије у Medtronic-овом едукационом центру
 • Рад у динамичној околини и врхунском тиму уз могућност школовања и непрестаног усавршавања у иностранству, те преузимање интересантних, изазовних, али истовремено захтевних и одговорних пословних задатака

Сви заинтересовани могу послати CV са фотографијом до 23.03.2014. на: info@bimed.rs са назнаком (subject): 
За конкурс - CRDM