Navigacija

HDL Design House: Inženjer za verifikaciju integrisanih kola (Verification engineer)

Preduzeće HDL Design House iz Beograda osnovano je 2002.godine i bavi se istraživanjem, razvojem i projektovanjem u oblasti mikroelektronike i informacionih tehnologija. U oblasti projektovanja i verifikacije ASIC kola, HDL DH učestvuje u razvoju nekoliko generacija vrhunskih proizvoda koji se koriste u oblasti mobilne telefonije, mikrokontrolera za automobilsku industriju, računara, bežičnih sistema, memorija i mrežne opreme. HDL Design House razvija sopstvene proizvode iz oblasti IP core (digital/analog) i verification IP. Preduzeće sarađuje sa svetski poznatim kompanijama iz ove oblasti kao što su:  Intel, Infineon, Spansion (najveći svetski proizvođač NAND fleš memorija), Ericsson, Texas Instruments, Broadcom, CEVA, Cadence, Transwitch, AMD, Fujitsu.

HDL Design House posluje u skladu sa međunarodno priznatim standardima kvaliteta ISO 9001  i ISO 27001 za upravljanje bezbednošću informacija. Preduzeće trenutno ima preko 60 zaposlenih inženjera u stalnom radnom odnosu. Preduzeće HDL Design House  je 2006.godine dobilo nagradu za izvoznika godine u oblasti visokih tehnologija.

Zbog razvoja poslovanja i potrebe posla preduzeće HDL Design House raspisuje konkurs za sledeće radno mesto:

Mlađi inženjer za verifikaciju integrisanih kola (Junior verification engineer)-  JSV-E19

Mesto zaposlenja: Beograd i Ćuprija (Srbija)

Vrsta zaposlenja: Stalno zaposlenje

Idealni kandidat bi trebalo da poseduje sledeće veštine i znanja:

  • Završen Elektrotehnički ili Elektronski fakultet, smer elektronika, računarska tehnika i informatika, automatika ili telekomunikacije, ili srodni smerovi
  • Motivisan i dinamičan inženjer koji brzo usvaja nove tehnologije
  • Iskusan korisnik Linux/Unix operativnog sistema
  • Obavezno je aktivno znanje engleskog jezika

Opis posla:

Kandidati će proći svu potrebnu obuku za projektovanje i verifikaciju ASIC/FPGA/SoC. Nakon obuke obaviće se testiranje koje će biti uslov za pridruživanje većim timovima koji rade na svim fazama projektovanja i verifikacije kompleksnih SoC projekata.

Inženjeri bez prethodnog iskustva su takođe poželjni, kojima će ovo biti idealna prilika za usavršavanje i napredovanje u karijeri.

Molimo da radne biografije pošaljete na  jobs@hdl-dh.com ili popunite formular: http://www.hdl-dh.com/job-application.php