Navigacija

Konkurs za nagradu "Najsvestraniji istekovac"

Alumni članovi Udruženja studenata elektrotehnike Evrope - Istek LK Beograd po četvrti put su raspisali konkurs za nagradu alumni sekcije “Najsvestraniji istekovac”.

Na konkurs se mogu prijaviti svi članovi Isteka koji su studenti osnovnih ili master akademskih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Nagrada “Najsvestraniji istekovac” predstavlja nastojanje bivših članova Isteka u Beogradu, koji su danas mahom zaposleni u uspešnim preduzećima i na univerzitetima, kako u Srbiji, tako i širom planete, da podrže i ukažu na motivisane, preduzimljive i vredne studente. Mlade ljude koji osim izuzetnih akademskih rezultata pokazuju entuzijazam i posvećenost uspešnom vođenju naše organizacije, kao i drugim vannastavnim aktivnostima.

Studente na koje ovo društvo može računati kao veoma vredan i perspektivan kadar.

Nagrada se sastoji iz tri dela:

-diploma
-knjiga
-novčani deo prikupljen od strane alumni članova (2012. godine je iznosio rekordnih 58000 dinara)

Prilikom odabira vrednuju se sledeći kvaliteti:

- uspeh na fakultetu (godina studija, prosečna ocena, broj osvojenih kredita (ESPB), osvojene nagrade, angažovanost u nastavi...)
- aktivnost u Isteku (dužina članstva, članstvo u organima komiteta (Upravni Odbor, Skupština...) ili međunarodnim organima, vrsta aktivnosti i raznovrsnost aktivnosti, uticaj na rad i razvoj Lokalnog Komiteta)
- aktivnost na drugim poljima (angažovanost u drugim studentskim/omladinskim/sportskim organizacijama kao i razne lične inicijative.)