Навигација

Конкурс за награду "Најсвестранији истековац"

Алумни чланови Удружења студената електротехнике Европе - Истек ЛК Београд по четврти пут су расписали конкурс за награду алумни секције “Најсвестранији истековац”.

На конкурс се могу пријавити сви чланови Истека који су студенти основних или мастер академских студија на Електротехничком факултету у Београду.

Награда “Најсвестранији истековац” представља настојање бивших чланова Истека у Београду, који су данас махом запослени у успешним предузећима и на универзитетима, како у Србији, тако и широм планете, да подрже и укажу на мотивисане, предузимљиве и вредне студенте. Младе људе који осим изузетних академских резултата показују ентузијазам и посвећеност успешном вођењу наше организације, као и другим ваннаставним активностима.

Студенте на које ово друштво може рачунати као веома вредан и перспективан кадар.

Награда се састоји из три дела:

-диплома
-књига
-новчани део прикупљен од стране алумни чланова (2012. године је износио рекордних 58000 динара)

Приликом одабира вреднују се следећи квалитети:

- успех на факултету (година студија, просечна оцена, број освојених кредита (ЕСПБ), освојене награде, ангажованост у настави...)
- активност у Истеку (дужина чланства, чланство у органима комитета (Управни Одбор, Скупштина...) или међународним органима, врста активности и разноврсност активности, утицај на рад и развој Локалног Комитета)
- активност на другим пољима (ангажованост у другим студентским/омладинским/спортским организацијама као и разне личне иницијативе.)