Navigacija

STRUČNE PRAKSE U JP Elektromreža Srbije

Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu poziva studente Elektrotehničkog fakulteta da se prijave za otvorene pozicije za praksu na sledećim lokacijama – organizacionim jedinicama EMS-a: Centar za investicije, Centar za strategiju i planiranje razvoja, Direkcija za upravljanje prenosnim sistemom, Direkcija za prenos električne energije – „Tehnika“.

Trajanje prakse je mesec dana ili tri meseca u zavisnosti od lokacije.

Studenti će na praksi imati priliku da se bliže upoznaju sa organizacionom strukturom preduzeća i da uz podršku iskusnih mentora rade na individualnim programima prakse koji će im biti bliže predstavljeni prilikom intervjua u EMS-u.

Uslovi prakse:  Kandidati za praksu treba da budu studenti Univerziteta u Beogradu koji su tokom dosadašnjih studija ostvarili prosečnu ocenu preko 8.00, da poseduju aktivno znanje engleskog jezika, znanje rada na računaru (MS Ofis), veštine timskog rada, proaktivnost i želju za usavršavanjem. 

Specifični uslovi i trajanje prakse po lokacijama dati su u produžetku:  

Lokacija: Centar za investicije, Kneza Miloša br.11, Beograd
Broj mesta za praksu: 1 mesto; Trajanje: 3 meseca
- student završne godine Elektrotehničkog fakulteta (odsek za telekomunikacije i informacione tehnologije)

Lokacija: Centar za investicije, Kneza Miloša br.11, Beograd
Broj mesta za praksu: 4 mesta; Trajanje: 3 meseca
- student završne godine Elektrotehničkog fakulteta (odsek za energetiku)

Lokacija: Centar za strategiju i planiranje razvoja, Kneza Miloša br.11, Beograd
Broj mesta za praksu: 2 mesta; Trajanje: tri meseca
- student završne godine Elektrotehničkog fakulteta (odsek za elektroenergetske sisteme)

Lokacija: Direkcija za upravljanje prenosnim sistemom, Vojvode Stepe br.412, Beograd
Broj mesta za praksu: 2 mesta; Trajanje: jedan mesec
- student pretposlednje godine Elektrotehničkog fakulteta (odsek za energetiku)

Lokacija: Direkcija za upravljanje prenosnim sistemom, Vojvode Stepe br.412, Beograd
Broj mesta za praksu: 2 mesta; Trajanje: tri meseca
- studenti završne godine Elektrotehničkog fakulteta (odsek za energetiku)

Lokacija: Direkcija za prenos električne energije – „Tehnika“, Kneza Miloša br.11, Beograd
Broj mesta za praksu: 2 mesta; Trajanje: mesec dana
- student pretposlednje godine Elektrotehničkog fakulteta (odsek za energetiku)

Kako se prijaviti: Prijavljivanje se obavlja elektronskim putem. Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji nalaze se u konkursima na sajtu Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu u sekciji PRAKSE.

WWW.RAZVOJKARIJERE.BG.AC.RS

Rok za prijave:  16.oktobar 2013.