Navigacija

Junior elektroinženjer održavanja (tromesečna stručna praksa)

Lokacija

Junior elektroinženjer održavanja/Beograd

Opis prakse

Junior elektroinženjer održavanja (tromesečna stručna praksa)

Praktičan rad i učenje na sledećim zadacima:

 • Učestvovanje u defektaži i rešavanju kvarova i zastoja na mašinama i opremi
 • Izrada planova i izvršavanje preventivnog održavanja mašina, opreme i objekata
 • Izrada uputstva za korišcenje i servisiranje merno regulacione opreme i kontrola iste
 • Izrada tehnicke dokumentacije za opremu u skladu sa standardima kvaliteta
 • Praćenje sistema upravljanja proizvodnog procesa i učestvovanje u otklanjanju neusaglašenosti
 • Projektovanje i održavanje mašina i opreme, sistema automatizacije i nadzorno-upravljackih sistema
 • Učestvovanje u nabavci rezervnih delova i potrošnog materijala za potrebe elektro održavanja

Uslovi prakse

 • Diploma Elektrotehničkog fakulteta ili studenti kojima je ostalo 1 ispit do završetka diplomskih/master studija (prednost imaju smerovi automatika ili energetika);
 • Napredno znanje rada na racunaru (MS Office);
 • Napredno znanje engleskog jezika;
 • Poznavanje bar jednog PLC/SCADA softvera je prednost;

Kako se prijaviti

Poslati imejlom CV sa subject-om Praksa: Junior elektroinženjer održavanja-Tech Master na adresu: saradnja@razvojkarijere.bg.ac.rs

Link

www.polimark.net

Rok za prijavu

6.10.2013.