Навигација

Јуниор електроинжењер одржавања (тромесечна стручна пракса)

Локација

Јуниор електроинжењер одржавања/Београд

Опис праксе

Јуниор електроинжењер одржавања (тромесечна стручна пракса)

Практичан рад и учење на следећим задацима:

 • Учествовање у дефектажи и решавању кварова и застоја на машинама и опреми
 • Израда планова и извршавање превентивног одржавања машина, опреме и објеката
 • Израда упутства за коришцење и сервисирање мерно регулационе опреме и контрола исте
 • Израда техницке документације за опрему у складу са стандардима квалитета
 • Праћење система управљања производног процеса и учествовање у отклањању неусаглашености
 • Пројектовање и одржавање машина и опреме, система аутоматизације и надзорно-управљацких система
 • Учествовање у набавци резервних делова и потрошног материјала за потребе електро одржавања

Услови праксе

 • Диплома Електротехничког факултета или студенти којима је остало 1 испит до завршетка дипломских/мастер студија (предност имају смерови аутоматика или енергетика);
 • Напредно знање рада на рацунару (MS Office);
 • Напредно знање енглеског језика;
 • Познавање бар једног PLC/SCADA софтвера је предност;

Како се пријавити

Послати имејлом CV са субјецт-ом Пракса: Јуниор електроинжењер одржавања-Tech Master на адресу: saradnja@razvojkarijere.bg.ac.rs

Линк

www.polimark.net

Рок за пријаву

6.10.2013.