Navigacija

Tromesečna praksa za studente 4. godine energetskog odseka

Kompanija Telelink organizuje radnu praksu za maksimalno 8 studenata 4. godine Odseka za energetiku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu (mogu da se prijave i studenti master studija), koji su zainteresovani za:

  • Projektovanje i izvođenje električnih instalacija jake struje,
  • Projektovanje dizel agregatskih i trafo stanica,
  • BMS (projektovanje SCADA sistema, PLC programiranje i sl.),
  • Fizički sigurnosni sistemi (zaštita od požara, video nadzor i sl.),
  • Projektovanje i izvođenje električnih instalacija slabe struje i sl.

Od studenata koji budu učestvovali na radnoj praksi, kompanija Telelink planira da u bliskoj budućnosti odabere bar jednog ili dva kojima bi bilo ponuđeno zaposlenje nakon završetka prakse. Prakse bi bile obuhvaćene ugovorom između Fakulteta i kompanije Telelink, što bi studentima omogućilo da dobiju i odgovarajući sertifikat kao dodatak diplomi. Sve eventualne troškove transporta, smeštaja i ishrane studenata će snositi kompanija Telelink. Zainteresovani studenti treba da pošalju svoj CV asistentu Jovanu Trifunoviću (jovan.trifunovic@etf.rs) najkasnije do 04.06.2013, a sve dodatne informacije o radnoj praksi mogu dobiti od Gorana Ostojića iz kompanije Telelink, kontakt telefon: 011/377-99-44. Svaki CV koji pristigne biće u najkraćem roku prosleđen kompaniji Telelink, a kompanija Telelink će u najkraćem roku pozivati podobne kandidate, do popune maksimalno 8 mesta.