Навигација

Tромесечна пракса за студенте 4. године енергетског одсека

Компанија Телелинк организује радну праксу за максимално 8 студената 4. године Одсека за енергетику Електротехничког факултета у Београду (могу да се пријаве и студенти мастер студија), који су заинтересовани за:

  • Пројектовање и извођење електричних инсталација јаке струје,
  • Пројектовање дизел агрегатских и трафо станица,
  • BMS (пројектовање SCADA система, PLC програмирање и сл.),
  • Физички сигурносни системи (заштита од пожара, видео надзор и сл.),
  • Пројектовање и извођење електричних инсталација слабе струје и сл.

Од студената који буду учествовали на радној пракси, компанија Телелинк планира да у блиској будућности одабере бар једног или два којима би било понуђено запослење након завршетка праксе. Праксе би биле обухваћене уговором између Факултета и компаније Телелинк, што би студентима омогућило да добију и одговарајући сертификат као додатак дипломи. Све евентуалне трошкове транспорта, смештаја и исхране студената ће сносити компанија Телелинк. Заинтересовани студенти треба да пошаљу свој CV асистенту Јовану Трифуновићу (jovan.trifunovic@etf.rs) најкасније до 04.06.2013, а све додатне информације о радној пракси могу добити од Горана Остојића из компаније Телелинк, контакт телефон: 011/377-99-44. Сваки CV који пристигне биће у најкраћем року прослеђен компанији Телелинк, а компанија Телелинк ће у најкраћем року позивати подобне кандидате, до попуне максимално 8 места.