Navigacija

FONDACIJA PROFESORA MIRKA MILIĆA

FONDACIJA PROFESORA MIRKA MILIĆA raspisuje konkurs
za dodelu nagrada Fondacije na Dan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

Fondacija vrši nagrađivanje:

  • najboljeg studenta završne godine osnovnih akademskih studija Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, koji je ostvario najveći prosek u toku studija i iz predmeta Teorija električnih kola ocenjen je ocenom 10 (deset) i
  • najboljeg naučno-stručnog rada iz oblasti Teorije električnih kola, štampanog u časopisu ili Zborniku konferencija, odnosno naučnih skupova u prethodnoj školskoj godini.

Za nagrade Fondacije mogu konkurisati:

  • za nagradu iz tačke 1) studenti završne godine osnovnih akademskih studija Elektrotehničkog fakulteta koji nisu obnovili ni jednu godinu upisanog studijskog programa, sa ocenom 10 (deset) iz predmeta Teorija električnih kola,

    Prijava na konkurs treba da sadrži radnu biografiju sa spiskom radova i spiskom položenih ispita sa ocenama i datum polaganja
  • za nagradu iz tačke 2) studenti prvog, drugog i trećeg stepena koji imaju naučno-stručne radove iz oblasti Teorija električnih kola i koji su štampani u časopisu ili zborniku konferencija odnosno naučnih skupova u prethodnoj školskoj godini.

    Prijava na konkurs treba da sadrži radnu biografiju sa priloženim kopijama radova.

Rok za prijavljivanje studenata  je do 1-og decembra 2012. godine.

Prijava sa traženom dokumentacijom dostavlja se na Arhivi ETF-a, sa naznakom "za konkurs Fondacije".