Навигација

ФОНДАЦИЈА ПРОФЕСОРА МИРКА МИЛИЋА

ФОНДАЦИЈА ПРОФЕСОРА МИРКА МИЛИЋА расписује конкурс
за доделу награда Фондације на Дан Електротехничког факултета у Београду

Фондација врши награђивање:

  • најбољег студента завршне године основних академских студија Електротехничког факултета у Београду, који је остварио највећи просек у току студија и из предмета Теорија електричних кола оцењен је оценом 10 (десет) и
  • најбољег научно-стручног рада из области Теорије електричних кола, штампаног у часопису или Зборнику конференција, односно научних скупова у претходној школској години.

За наградe Фондације могу конкурисати:

  • за награду из тачке 1) студенти завршне године основних академских студија Електротехничког факултета који нису обновили ни једну годину уписаног студијског програма, са оценом 10 (десет) из предмета Теорија електричних кола,

    Пријава на конкурс треба да садржи радну биографију са списком радова и списком положених испита са оценама и датум полагања
  • за награду из тачке 2) студенти првог, другог и трећег степена који имају научно-стручне радове из области Теорија електричних кола и који су штампани у часопису или зборнику конференција односно научних скупова у претходној школској години.

    Пријава на конкурс треба да садржи радну биографију са приложеним копијама радова.

Рок за пријављивање студената  је до 1-ог децембра 2012. године.

Пријава са траженом документацијом доставља се на Архиви ЕТФ-а, са назнаком "за конкурс Фондације".