Navigacija

Konkurs za dodelu stipendija ETF BAFA USA

ETF BAFA USA raspisuje konkurs za dodelu stipendija studentima Elektrotehničkog Fakulteta u Beogradu za 2012/13 školsku godinu. Na konkurs se mogu prijaviti studenti druge i viših godina osnovnih akademskih studija, master studenti akademskih studija i doktorski studenti. Kvalifikovani kandidati moraju ispuniti sledeće uslove:

  1. za studente osnovih akademskih studija prvi put upisane u školskoj 2010-11 najmanje 120 ESPB i prosečna ocena iznad 8.00
  2. za studente osnovih akademskih studija prvi put upisane u školskoj 2009-10 najmanje 180 ESPB i prosečna ocena iznad 8.00
  3. za studente prvi put upisane u školskoj 2008-09 na osnovne akademske studije koji će diplomirati u ovoj godini i upisati master akademske studije prosečna ocena iznad 8.00
  4. za studente prvi put upisane u školskoj 2007-08 na osnovne i 2011-12 na master akademske studije i koji će ove godine upisati doktorske studije prosečna ocena iznad 8.00
  5. za studente doktorskih studija prosečna ocena iznad 8.00.

Za školsku 2012/13 godinu biće dodeljene tri stipendije studentima osnovnih studija i jedna stipendija studentu/studentkinji master ili doktorskih studija. Predviđena godišnja vrednost stipendija je $1,200. Komisija za stipendija ETF BAFA doneće odluku na osnovu akademskog uspeha kandidata, eseja i trenutnih stipendija.

Prijave se primaju elektronski na adresi http://goo.gl/wEj9g i studenti moraju dostaviti sledeću dokumentaciju

  1. Popunjena on-lajn prijava (uključuje listu prethodno dodeljenih stipendija, listu nagrada i publikacija i esej o profesionalnim ciljevima napisan na engleskom jeziku)
  2. Uverenje o položenim ispitima i prosečnoj oceni

Rok za podnošenje prijava je 23. jul 2012. Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na e-mejl adresi: etfbafastipendije@gmail.com.

ETF BAFA (ETF Belgrade Alumni and Friends Association), odnosno Udruženje diplomiranih studenata i prijatelja ETF-a, je neprofitna organizacija registrovana u USA.