Navigacija

Konkurs za nagradu BAFA U.S.A.

Najbolji diplomski rad na osnovnim akademskim studijama
na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u školskoj 2010/11 godini

Udruženje bivših studenata i prijatelja Elektrotehničkog fakultet aBAFA U.S.A. je odlučilo da dodeli tri nagrade studentima za najbolje diplomske radove koji su odbranjeni u periodu od 1. oktobra 2010 do dana objavljivanja ovog Konkursa.
Stručni žiri koji čine nastavnici i saradnici Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu će odabrati tri rada od radova koji budu prijavljeni na ovaj Konkurs. Dva rada će dobiti ravnopravne nagrade ekvivalentne iznosu od $500 USD. Jedan rad će dobiti glavnu nagradu: poseta BAFA U.S.A., odnosno boravak koji traje nedelju dana u SAD. BAFA U.S.A. je organizator putovanja u dogovoru sa nagrađenim učesnikom Konkursa i plaća troškove boravka i putovanja.

Uslovi za prijavljivanje:

  • Kandidat koji se prijavljuje treba da je završio četvorogodišnje osnovne akademske studije od 240 ESPB na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu
  • Diplomski rad treba da je urađen samostalno, a datum odbrane mora da pripada periodu od 1. oktobra 2010. godine do dana objavljivanja ovog konkursa.
  • Diplomski rad treba da je urađen na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Neće se razmatrati radovi koji su urađeni u toku boravka u nekoj drugoj nastavno-naučnoj ustanovi u Srbiji ili van nje.
  • Prijava na Konkurs se mora podneti do 25. novembra 2011. godine na formularu koji je na web strani Alumni organizacije (alumni.etf.bg.ac.rs)
  • Uz prijavu treba predati jednu kopiju diplomskog rada i CD na kome se nalaziAdobe PDF verzija diplomskog rada;
  • Uz prijavu treba predati pismo rukovodioca (mentora) diplomskog rada, koje treba da sadrži osnovne podatke o diplomskom radu i ocenu rukovodioca rada. Ovo pismo treba da se nalazi u zalepljenoj koverti koja je potpisana i na kojoj je napisano ime kandidata. Sadržaj pisma ostaje poslovna tajna žirija i neće biti korišćeno u druge svrhe. Sadržaj pisma neće biti dostupan kandidatu.
  • Uz prijavu treba dostaviti i kopiju dodatka diplomi, koji sadrži spisak predmeta koje je student položio, koji pokazuje redovnost studiranja.
  • Svu dokumentaciju treba predati sekretarici dekana u dekanatu (soba 94 ili soba 101, tokom renoviranja dekanata).
  • Neblagovremene i nekompletne prijave se neće razmatrati.
  • Žiri će objaviti na web strani Alumni organizacije BAFA ETF alumni.etf.bg.ac.rs spisak prijavljenih kandidata, naslove i imena rukovodioca diplomskih radova, kao i odluku o nagradama, 22. decembra 2011. godine, a diplome i novčane nagrade biće dodeljene na Balu BAFA ETF koji će se održati 25. decembra 2011. godine od 20 časova u Svečanoj Sali Građevinskog fakulteta, I sprat, Bulevar kralja Aleksandra 73.