Навигација

Конкурс за награду BAFA U.S.A.

Најбољи дипломски рад на основним академским студијама
на Електротехничком факултету Универзитета у Београду у школској 2010/11 години

Удружење бивших студената и пријатеља Електротехничког факултет аBAFA U.S.A. је одлучило да додели три награде студентима за најбоље дипломске радове који су одбрањени у периоду од 1. октобра 2010 до дана објављивања овог Конкурса.
Стручни жири који чине наставници и сарадници Електротехничког факултета у Београду ће одабрати три рада од радова који буду пријављени на овај Конкурс. Два рада ће добити равноправне награде еквивалентне износу од $500 USD. Један рад ће добити главну награду: посета BAFA U.S.A., односно боравак који траје недељу дана у САД. BAFA U.S.A. је организатор путовања у договору са награђеним учесником Конкурса и плаћа трошкове боравка и путовања.

Услови за пријављивање:

  • Кандидат који се пријављује треба да је завршио четворогодишње основне академске студије од 240 ЕСПБ на Електротехничком факултету у Београду
  • Дипломски рад треба да је урађен самостално, а датум одбране мора да припада периоду од 1. октобра 2010. године до дана објављивања овог конкурса.
  • Дипломски рад треба да је урађен на Електротехничком факултету у Београду. Неће се разматрати радови који су урађени у току боравка у некој другој наставно-научној установи у Србији или ван ње.
  • Пријава на Конкурс се мора поднети до 25. новембра 2011. године на формулару који је на wеб страни Алумни организације (alumni.etf.bg.ac.rs)
  • Уз пријаву треба предати једну копију дипломског рада и CD на коме се налазиAdobe PDF верзија дипломског рада;
  • Уз пријаву треба предати писмо руководиоца (ментора) дипломског рада, које треба да садржи основне податке о дипломском раду и оцену руководиоца рада. Ово писмо треба да се налази у залепљеној коверти која је потписана и на којој је написано име кандидата. Садржај писма остаје пословна тајна жирија и неће бити коришћено у друге сврхе. Садржај писма неће бити доступан кандидату.
  • Уз пријаву треба доставити и копију додатка дипломи, који садржи списак предмета које је студент положио, који показује редовност студирања.
  • Сву документацију треба предати секретарици декана у деканату (соба 94 или соба 101, током реновирања деканата).
  • Неблаговремене и некомплетне пријаве се неће разматрати.
  • Жири ће објавити на wеб страни Алумни организације БАФА ЕТФ alumni.etf.bg.ac.rs списак пријављених кандидата, наслове и имена руководиоца дипломских радова, као и одлуку о наградама, 22. децембра 2011. године, а дипломе и новчане награде биће додељене на Балу БАФА ЕТФ који ће се одржати 25. децембра 2011. године од 20 часова у Свечаној Сали Грађевинског факултета, I спрат, Булевар краља Александра 73.